Gemt

Første udkast til ny epidemilov ringestiller virksomheder

19. november 2020

Der har været en del debat om regeringens udkast til en epidemilov som følge af corona-pandemien. For nylig skulle der afgives høringssvar i forbindelse med loven, hvad mange organisationer og andre interessenter har benyttet sig af. Dansk Erhverv stillede sig kritiske over for regeringens udkast til epidemiloven.

 

Især pegede Dansk Erhverv på, at lovudkastet bør styrkes, når det drejer sig om den parlamentariske kontrol, en bedre sikring af proportionalitetsprincippet, så det mindst indgribende altid vælges først. Desuden mener Dansk Erhverv, at der bør være fuld erstatning for de tab, som rammer de virksomheder, som er lukket ved tvang eller eksproprieres.

Status er nu, at regeringen på baggrund af høringssvarene og den parlamentariske kritik i øvrigt nu vil forhandle med Folketingets partier i det udgangspunkt, at der lyder, at man vil ”starte forfra på at få lavet en epidemilov, som Folketingets partier kan se sig selv i”.

Det kan Dansk Erhverv kun bakke op om, og vi ser frem til at samarbejde med de relevante parter og myndigheder om justeringer af loven.

Læs Dansk Erhvervs høringssvar her:

Dansk Erhverv - høringssvar til epidemilov 13112020

pdf

Download

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil