Gemt

Grøn transport i værdikæden – Inspiration og gode råd til indkøbere og leverandører af transport

18. november 2020

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Forum for Bæredygtig Indkøb har udgivet en pjece målrettet indkøbere af transport i virksomheder, organisationer og offentlige instanser, som ønsker inspiration og gode råd til, hvordan man kan sikre en grønnere transport i værdikæden.

Transport er en fundamental forudsætning for global handel, og transport indgår i alle varers værdikæder. Alle virksomheder, organisationer og offentlige institutioner køber transport direkte eller indirekte gennem vareindkøb. Men transport belaster miljø og klima. Derfor er transport et helt centralt element i enhver indsats for at sikre mere bæredygtige varer og tjenesteydelser.

Flere og flere transportleverandører er begyndt at fokusere på grøn transport. Professionelle indkøbere i virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder har mulighed for at spille en afgørende rolle frem mod mere miljø- og klimavenlig varetransport. Det kan ske ved, at de efterspørger grøn transport i indkøb på tværs af varegrupper og indkøbsområder. Dermed bliver grøn transport en afgørende konkurrenceparameter for transportleverandører.

Pjecen giver en række bud på, hvordan indkøbere af transport kan sikre en grønnere transport og være med til at vende kurven for transportbranchens CO2-udledninger.

Omdrejningspunktet i pjecen er varetransport – ikke direkte indkøb af køretøjer, fx firmabiler, eller indkøb af persontransportydelser, fx bus, taxa, eller anden persontransport.

Pjecen har både fokus på varetransport i globale værdikæder og lokal by-logistik (last-mile logistics).

Pjecen er et resultat af arbejdet i temagruppen Grøn transport i værdikæden under Forum for Bæredygtige Indkøb, hvor Dansk Erhverv sidder med i styregruppen.

Pjecen kan findes her: Grøn transport i værdikæden

Kontakt

Transport

Christoffer Greenfort

Chefkonsulent