Gemt

Hvad er gældende i den kommende tid efter aftale om forlængelse af kompensationsordninger?

04. november 2020

Af Marianne Eltong Gade, Politisk konsulent og sektretariatchef, Dansk Erhverv.

Der er aftalt en forlængelse (og udvidelse) af de nuværende kompensations- og garantiordninger frem til 31. januar 2021. Baggrunden for forlængelsen er den række af restriktioner, herunder skærpelsen af forsamlingsforbuddet, begrænsning i åbningstider for restauranter mv. samt forbud mod salg af alkohol efter kl. 22.00, der trådte i kraft den 26. oktober 2020.

Der er endnu ikke udsendt en bekendtgørelse, der tydeliggør alle aspekterne i den nyeste politiske aftale, hvilket gør det vanskeligt at konkretisere indholdet mere end det fremgår af selve aftaleteksten af den 27. oktober 2020. For nogle af ordningerne, som f.eks. kompensation for faste omkostninger, udestår der tillige fortsat en bekendtgørelse for de forlængelser af kompensationen, der blev foretaget med den forrige politiske aftale. Der er således flere kompensationsordninger, der til trods for, at de først er forlænget til 31. oktober 2020 og senest nu til 31. januar 2021, kun kan ansøges for perioden indtil 31. august 2020.

De kompensationsordninger, der eksisterer i dag, giver som udgangspunkt virksomheder/selvstændige mulighed for at søge kompensation, såfremt de er omfattet af en af følgende COVID-19-restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden, alkoholforbud mv.
  • Forsamlingsforbud (både det store og det lille forsamlingsforbud)
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Nedenfor vises de eksisterende ordninger i oversigtsform, og det er dem, der er truffet aftale om at forlænge til 31. januar 2021 og udvide (på baggrund af indførsel af yderligere restriktioner). De nærmere vilkår for ordningen er politisk besluttet, men der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse.

Eksisterende hjælpepakker og frister for deres ansøgning

Hjælpepakker

Status og frist for ansøgning

Lønkompensation for lønmodtagere (oprindelig ordning)

(forlænges ikke i nuværende form, se ny ordning nedenfor)

Åben for perioden 9. marts til 29. august

Frist: 14. november

 

Lønkompensation for lønmodtagere (virksomheder fortsat omfattet af forbud mod at holde åbent)

Virksomheder, der fortsat er omfattet af forbud mod at holde åbent.

Åben for ansøgning for perioden 30. august til 30. oktober

Frist: 20. november 2020

Kompensation for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 fuldtidsansatte, mindst 30% nedgang i omsætningen og en tidligere omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned (forlænges ikke i nuværende form, se ny ordning nedenfor)

Åben for ansøgning for perioden 9. juli til og med 31. august

 

Frist: 30. november 2020

 

Kompensation for selvstændige (virksomheder omfattet af restriktioner)

Selvstændige, der er ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner kan søge om kompensation for 90% af omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. mdr.

Restriktionerne er:

a) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer

b) Grænselukninger, hvor der kræves særskilt dokumentation for at omsætningsnedgangen er relateret til udenlandske kunder eller er registreret i en lufthavns terminal.

c) Omsætningen kommer fra flyvninger eller kontrakter forbundet direkte til opgaver der er nedlagt som følge af grænselukninger.

d) Omsætningen er ramt som følge af Udenrigsministeriets rejsevejledning om at afstå fra ikke-nødvendige rejser.

 

 

Åben for ansøgning (restriktioner) for

perioden 1. september til 31. oktober

 

Frist: 30. november 2020

 

 

 

 

 

 

Kompensation til rejseudbydere (Rejsegarantifonden)

Rejseselskaber kan få dækket deres omkostninger i forbindelse med aflyste rejser. Det er nu muligt at optage lån vedrørende faktiske omkostninger forbundet med annullerede/afbestilte pakkerejser for periode 4.

Åben for ansøgning for 1. september til 31. oktober (periode 4)

 

Frist: 23. november 2020

Kompensation for faste omkostninger (virksomheder omfattet af restriktioner)

Virksomheder, som er omfattet af restriktioner, kan søge om kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juli til og med den 31. august 2020.

Restriktionerne er:

a) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer

b) Grænselukninger, hvor der kræves særskilt dokumentation for at omsætningsnedgangen er relateret til udenlandske kunder eller er registreret i en lufthavns terminal.

c) Omsætningen kommer fra flyvninger eller kontrakter forbundet direkte til opgaver der er nedlagt som følge af grænselukninger.

d) Omsætningen er ramt som følge af Udenrigsministeriets rejsevejledning om at afstå fra ikke-nødvendige rejser.

Åben for ansøgning for perioden 9. juli til og med 31. august 2020

 

Frist: 30. november 2020

 

 

 

 

 

 

Kompensation for aflysning af arrangementer

Kompensation for arrangører, som har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer med over 350 deltagere i perioden 6. marts til 31. august 2020.

Åben for ansøgning for perioden 6. marts til og med 31. august

 

Frist: 31. december 2020

Kompensation for restauranter, barer eller caféer berørt af forbud mod at holde åbent på visse tidspunkter

Hvis du driver restaurant, bar, café eller lignende, kan din forretning være berørt af forbud mod at holde åbent på visse tidspunkter. Det giver dig mulighed for at få midlertidig kompensation for faste omkostninger samt midlertidig kompensation på tabt omsætning. Det gælder også, hvis du er underleverandør.

Endnu ikke åben for ansøgning

 

 

Kompensation for faste omkostninger ”light” – virksomheder omfattet af restriktioner

Virksomheder, som er omfattet af restriktioner, og som af denne årsag forventer en omsætningsnedgang på mindst 35% kan opnå kompensation for udvalgte faste omkostninger.

De nærmere vilkår for ordningen er politisk besluttet, men der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse.

Kompensationsperioden 19. august til 31. oktober 2020 er endnu ikke åben for ansøgning

Kompensation til selvstændige leverandører til private fester

Ordningen gælder for selvstændige leverandører til private fester og sociale begivenheder, såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med mindst 50 deltagere, der som følge af Covid-19 har oplevet en omsætningsnedgang på mindst 35%. Disse selvstændige kan opnå omsætningskompensation.

Kompensationsperioden 26. september til 31. oktober 2020 er endnu ikke åben for ansøgning

Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.

Restauranter, caféer og barer mv. kan ansøge om et tilskud på op til 25.000 kr. pr. serveringssted, hvor betingelsen for udbetaling er, at tilskuddet efterfølgende anvendes til at skabe øget aktivitet. Der kan søges tilskud for flere serveringssteder pr. CVR-nummer.

Ordningen gælder for restauranter, caféer og barer mv., der er ramt af kravet om lukning kl. 22.00.

Endnu ikke åben for ansøgning

 

 

Kunststøtteordning

Ordningen svarer til kompensation for selvstændige og kan udgøre op til 23.000 kr. pr. måned.

Åben for ansøgning for perioden 9. juli til og med 31. oktober 2020

 

Frist: 30. november 2020

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.

Selvejende institutioner, organisationer mv. på kulturområdet, som i dag modtager 50%. eller mere i offentligt tilskud, kan søge kompensation for faste omkostninger.

Faste omkostninger (restriktioner)

Åben for ansøgning

 

Frist: 30. november 2020

Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger

Tilskud fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Åben for ansøgning

 

Forskellige frister

Kompensation til arrangører på kulturområdet

For arrangører på kultur- og idrætsområdet, der modtager mere end 50% i offentligt driftstilskud, og som ikke kan modtage støtte fra de øvrige hjælpepakker.

Åben for ansøgning

 

Frist: 31. december 2020

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner

For særligt nødlidende kulturinstitutioner samt kulturinstitutioner, som falder uden for de øvrige hjælpepakker.

 

Åben for ansøgning

 

Frist: 20. november 2020

Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige kunstnere

Kompensation til sæsonafhængige kunstnere, der har fået aflyst arrangementer, for op til 60% af tabte produktionsomkostninger knyttet til perioden inden 6. april 2020.

Åben for ansøgning for perioden 6. marts til 31. august 2020

 

Frist: 31. december 2020

Kompensation til kommunale kulturinstitutioner

Kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, kan søge om kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juli til og med 31. august 2020 (kun for virksomheder omfattet af restriktioner).

Faste omkostninger (restriktioner)

Åben for ansøgning

 

Frist: 30. november 2020

 

 

Politisk aftale af 27. oktober 2020

Der er dog en række nye elementer i den politiske aftale af 27. oktober 2020, herunder:

Forbedring af målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

Der lægges op til en række forbedringer, der dog endnu ikke er godkendt efter EU-statsstøttereglerne, så nedenstående er alene en gengivelse af den politiske aftale.

Den nuværende målrettede kompensationsordning for faste omkostninger samt faste omkostninger light forlænges, og ordningerne udvides ved at nedsætte adgangskravet til omsætningsnedgangen fra 35% til 30%. Kompensationsordningerne er gældende for virksomheder, som er omfattet af en eller flere af de fire Covid-19-restriktioner (forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukning og Udenrigsministeriets rejsevejledning).

Den politiske aftale skildrer to modeller for den fremtidige kompensation. En model, der svarer til den nuværende model, hvor virksomheder kan få op til 80% af deres omkostninger dækket. En anden og ny model, hvor kompensationen øges til maksimalt til 90% for mindre virksomheder og nedsættes til 70% for større virksomheder (over 50 ansatte) samtidig med, at adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30%. Tvangslukkede virksomheder kan fortsat få 100% dækket i tvangslukkeperioden.

Kompensationsordning for de facto nedlukkede virksomheder
Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud (nattelivet og messeaktiviteter), får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder, og anses for de facto tvangslukkede.

Tvangslukkede virksomheder får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning.

Inden medio november vil der blive set på, hvorvidt der er andre erhvervsmæssige aktiviteter, som skal anses for de facto lukkede.

Under den midlertidige og målrettede kompensationsordning for faste omkostninger har det været muligt at omdanne sig til en ikke-tvangslukket virksomhed. Nu kan virksomhederne omgøre omdannelsen.

Kompensationsordning til virksomheder ramt af skærpet forsamlingsforbud
Virksomheder, selvstændige m.fl., som rammes af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, får adgang til de eksisterende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger, såfremt de oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet.

Kompensationsordningen vil tillige omfatte virksomheder, som er direkte leverandører til private og sociale arrangementer, som for eksempel leverandører af lyd, lys og taxaer og disse virksomheder skal have adgang til de samme kompensationsordninger.

Kompensationsordning for virksomheder ramt af forbud mod salg af alkohol
Selvstændige og virksomheder, som er ramt af forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, vil blive omfattet af de nuværende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger, hvis de oplever tilstrækkelig stor omsætningsnedgang relateret til forbuddet.

Forlængelse af tabsramme til Rejsegarantifonden
Rejseselskabernes mulighed for at trække på garantiordningen for Rejsegarantifonden forlænges og dækker lån optaget indtil den 31. januar 2021.

Hvor kan der søges om kompensation?
Der er fortsat tale om en politisk aftale, og der er ikke udstedt bekendtgørelser, hvorfor der endnu ikke er mulighed for at søge kompensation efter de ordninger, som den politiske aftale lægger op til. Når ansøgningerne åbnes, vil de skulle indtastes i virk.dk som ved de hidtidige ordninger.

De fleste vejledende tekster og informationer, som virksomhederne har støttet sig til under de hidtidige hjælpepakker, er nu flyttet (eller flytter) fra virksomhedsguiden.dk til virk.dk.

Genåbning af momslåneordning for SMV-virksomheder
Momslåneordningen for små og mellemstore virksomheder genåbnes derved, at små og mellemstore virksomheder, der ikke fik søgt momslån i første momslåneordning, får en ny chance for at søge om rentefrit momslån i 2020 vedrørende moms for 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019. Virksomheder, der har søgt momslån i første ordning, kan ikke søge igen.

Samtidig udskydes tilbagebetalingstidspunktet fra 1. april 2021 til at være 1. november 2021.

Kontakt

Handel

Marianne Eltong Gade

Politisk konsulent, sekretariatschef
Medarbejderprofil