Gemt

Kontrolkampagne om håndtering af tidligere fødevarer der leveres som foder

03. november 2020

Fødevarestyrelsen vil fra november til februar kontrollere fødevarevirksomheder, der er registreret til at levere restprodukter til foderkæden. Da besøgene under kontrolkampagnen udføres som foderkontrolbesøg, vil resultaterne ikke blive skrevet på smiley-rapporten.

Fødevarestyrelsens planlagte foderkampagne har til formål at kontrollere, om fødevarevirksomhederne efterlever hygiejnereglerne for håndtering af restprodukterne og dermed ikke leverer foderprodukter, som er ulovlige ifølge reglerne om animalske biprodukter.

Kontrolkampagnen skal afdække om, og hvordan virksomhederne håndterer og oplagrer produkterne fra de modtages som fødevarer, til de leveres som restprodukter til foderbrug. Hvis det vurderes relevant, vil virksomhederne også blive vejledt om foderreglerne for at understøtte en god praksis for ressourceanvendelse.

Målgruppen er fødevarevirksomheder, som er registreret til at levere restprodukter fra deres fødevareaktivitet til foderbrug. Det omfatter virksomheder i engros- og detailled, som både håndterer fødevarer med animalsk indhold og fødevarer uden animalsk indhold, bl.a. produktionsvirksomheder, mindre bagerier, dagligvarebutikker og serveringsbranchen.

Læs mere om kampagnen på Fødevarestyrelsens hjemmeside her: Hygiejnisk håndtering af foder-restprodukter fra fødevarer - Kontrolkampagne 2020/2021

Læs mere om reglerne for hvilke restprodukter, der må anvendes som foder til dyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside her: Tidligere fødevarer som foder til dyr

Kontrolkampagnen er foderkontrol og dokumenteres ikke på smiley-rapporten
Da der er tale om foderkontrol, bliver kampagnens kontrolresultater ikke skrevet på smiley-rapporten, men bliver dokumenteret på en foderkontrolrapport. Desuden vil indskærpelser som udgangspunkt ikke medføre opfølgende kontrolbesøg, som man ellers kender det fra fødevarekontrollen. Du kan læse mere om hvordan foderkontrolresultater offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside her: Resultater af foderkontrol

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Handel

Krestine Greve

Chefkonsulent