Gemt

Midlertidig arbejdsfordelingsordning forlænges med et år

27. november 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i går aftes indgået en trepartsaftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning frem til udgangen af 2021.

Forlængelsen medfører, at virksomheder kan sende medarbejdere på arbejdsfordeling i op til 12 måneder i 2021 – uanset om virksomheden har benyttet ordningen i 2020.

Den forlængede ordning bliver på nogle punkter mere fleksibel. Forlængelsen gør det f.eks. muligt for arbejdsmarkedets parter at aftale, at virksomhederne på deres overenskomstområde får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent.

Under visse betingelser bliver det også muligt at indkalde afløsere og reserver til pludseligt opstået merarbejde.

Trepartsaftalen skal på lige fod med tidligere trepartsaftaler først vedtages i form af en ny bekendtgørelse. Den endelige ikrafttrædelsesdato afventer derfor fortsat afklaring.

Pressemeddelelsen fra beskæftigelsesministeriet kan findes her: Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger ordning om dele-job (bm.dk)