Gemt

Stort sundhedsfagligt studie med fokus på testscreening ved større events og begivenheder

25. november 2020

Divisionsforeningen, Dansk Live, Horesta og Dansk Erhverv er gået sammen om et omfattende sundhedsfagligt studie, der skal gøre det muligt at gennemføre større events og begivenheder i 2021 på baggrund af screening med antigentests.

Den teknologiske udvikling har siden foråret gjort COVID-19-test mere tilgængelige, hurtigere og billigere at benytte. Det er derfor blevet en reel mulighed at teste deltagere ved store begivenheder og derigennem potentielt kunne sikre, at der ved større arrangementer, med mange deltagere og uden afstand, ikke vil være en højere smitterisiko end i det omkringliggende samfund.

Det kræver dog ny viden, og derfor er en række organisationer - Divisionsforeningen, Dansk Live, Horesta og Dansk Erhverv – gået sammen om et stort videnskabeligt projekt, som vil undersøge muligheden for sundhedsforsvarligt i 2021 (og frem til en effektiv COVID-19-vaccine er udviklet og udbredt), at gennemføre større arrangementer og events, som vi kender dem, ved at testscreene tilskuere med antigentests før deltagelse. 

Viser projektet en positiv effekt af testscreeningen på smitterisikoen, vil resultatet ikke alene gavne store dele af erhvervs-, kultur- og sportslivet, men også̊ være med til at udbrede testningen i Danmark til personer, som ellers ikke ville være blevet testet og diagnosticeret med COVID-19, og dermed kunne have udbredt mere smitte og skabe nye smittekæder.

Fra fodbold til koncerter og festivaler
Projektet er bygget op om tre trin. Det første trin – fodboldmodellen – vil udendørs testscreene deltagerne ved en række 3F Superligakampe i starten af det nye år. På dagen testscreenes tilskuerne med en antigentest (identificere positive inden adgang) og testes med en PCR-test (sikring af at forsøget ikke bidrager til øget smittespredning i samfundet). Seks dage efter arrangementet testes tilskuerne igen med en PCR-test, for at kunne måle smittespredningen blandt tilskuerne.

Ved kampene anvendes Superligaordningen og tilskuerne inddeles i sektioner af 500 personer. Nogle sektioner vil være for siddende tilskuere med en 1 meters afstandskrav. Andre sektioner vil være for siddende tilskuere men uden et afstandskrav. Er smitterisikoen ikke større imellem grupperne udvides trin 1 undervejs til også at medtage grupper af stående tilskuere uden et afstandskrav. For at kunne måle effekten vil der skulle testes ca. 30.000 deltagere i trin 1 fordelt på de to grupper.

Parallelt med eksekvering af trin 1 planlægges yderligere to trin i form af en ’koncert- og konferencemodel’, der vil afprøve det samme set-up indendørs og uden et afstandskrav, samt en ’festivalmodel’, der vil simulere festivalsaktiviteter, hvor deltagerne bevæger sig rundt blandt hinanden. En gennemførelse af trin 2 og trin 3 vil dog afvente resultaterne fra trin 1.

Bekræfter projektet den tiltænkte testscreeningseffekt, vil det være en stor gevinst på tværs af mange kultur- og oplevelseserhverv, herunder større sports- og idrætsbegivenheder, koncert-, teater- og festivalaktiviteter samt konferencer og seminarer.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil