Gemt

Uddeling af gratis bæreposer forbydes: Sådan bliver reglerne

17. november 2020

Fra den 1. januar 2021 er det slut med at uddele gratis poser. Bliv klogere på det nye regelsæt i denne ”tidlige” Q&A, der tager udgangspunkt i konkrete fortolkningsspørgsmål for måder, virksomheder kan uddele og bruge bæreposer på.

Nye minimumspriser for bæreposer når det sker fra et salgssted
Fra den 1. januar 2021 er det forbudt at uddele gratis bæreposer. Herefter skal detailhandlen opkræve minimum fire kroner for salg af en bærepose.  Forbuddet gælder alle typer poser med og uden hank.

Men hvornår er en bærepose omfattet forbuddet og skal koste minimum fire kr.? Det er salgsstedet, der afgør om bæreposen er omfattet reglerne:

Salgssted for varer og produkter er i miljøbeskyttelsesloven defineret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 3, nr. 3, litra a og b, hvorefter et salgssted anses for at være ethvert ikke-flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. fast udøver sin aktivitet, eller ethvert flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag.

I det henseende anses bl.a. supermarkeder, magasiner, discountbutikker, specialbutikker, postordrefirmaer, webshops, kiosker og grønthandlere for at være omfattet af anvendelsesområdet for miljøbeskyttelseslovens § 51 a.

Lov om miljøbeskyttelse §51a og Emballagebekendtgørelsens § 12 fastlægger krav til salgssteder at de skal opkræve en minimumspris på 4 kr. for bæreposer med hank af andet materiale end plastik eller bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer. Der er dog visse undtagelser, som fx §51a, stk. 5, som siger at salgssteder, der udelukkende sælger varer fritaget for afgift, jf. momsloven, er ikke omfattet af minimumskravet.

Dansk Erhverv har bedt Miljøstyrelsen konkretisere fortolkninger på visse anvendelser, som beskrives nedenfor med eksempler. Der er flere eksempler på vej.

Fortolkningerne i artiklen er ikke udtømmende og Miljøstyrelsen udsender før udgangen af 2020 fortolkningsgrundlaget for, hvordan og hvem som er omfattet af forbud for gratis uddeling af bæreposer.

 1. Skal man tage en minimumspris for en bærepose, når man sælger en madmenu pakket i en bærepose med etiket udenpå?

  Svar: § 12 skal man opkræve en minimumspris, såfremt posen er lavet af plastik og har en vægtykkelse over 30 mikrometer. Er den lavet af papir uden hank, behøver man ikke at tage en minimumspris.

  Hvis der eksempelvis er tale om en pose med hank indeholdende varer, som kunden selv kan tage i butikken, men posen i princippet blot er forpakket af butikken, er der tale om udlevering af bærepose, som så er omfattet af bekendtgørelsen.

 2. Kan en butik påføre prisen på bonteksten og påføre udgiften som en rabat til kunden?

  Svar: Ifølge reglerne skal en køber aktivt kunne tage stilling til sit behov for en bærepose, herunder om køberen vil fravælge bæreposen. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at der kan være tale om en overtrædelse af § 12, såfremt det ikke er tydeligt for køberen, at han har betalt for bæreposen og kan fravælge den, før han modtager bonteksten.

 3. Hvis en butik sælger f.eks. parfumegaveæsker i papirspose med hank, som færdigvare og hvor toppen er lukket, skal man her tage betaling? Svaret er forudsat, at udleveringen sker på et salgssted for varer eller produkter.

  Svar: Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1, at bæreposer med hank af andet materiale end plastik ikke må udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter. En udlevering af en papirbærepose med hank, trods lukket, er omfattet af forbuddet mod gratis udlevering, jf. emballagebekendtgørelsens § 12. Det tillægges ikke betydning i forhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven og emballagebekendtgørelsen, at posen kan genbruges.

  I relation til lufthavne er forseglingsposer ikke er omfattet af § 51 a, hvilket fremgår af miljøbeskyttelsesloven.

 4. Hvis man i en butik, som til dagligt er et salgssted, afholder en kundeaften, hvor deltagerne får en gratis bærepose med varer, kan bæreposen så uddeles gratis, da der ikke er tale om en kommerciel indtægtsgivende aktivitet?

  Svar: Miljøbeskyttelseslovens § 51 a og emballagebekendtgørelsens § 12 angår udlevering på salgssteder for varer og produkter. Det skal i den forbindelse påpeges, at reglerne om bæreposer ikke forudsætter en købssituation.

  Det er afgørende at vurdere, om udlevering af bæreposer sker på et salgssted for varer og produkter. I definitionen på salgssteder i forbrugeraftalen fremgår det, at et salgssted forstås som ethvert ikke-flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. fast udøver sin aktivitet, eller ethvert flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at udlevering af bæreposer under en kundeaften er en situation, der kan være omfattet af reglerne ovenfor, idet det sker på et ikke-flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende fast udøver sin aktivitet. Dette forudsætter dog, at de udleverede bæreposer er en af de bæreposetyper, der er omfattet af reglerne (f.eks. en plastikbærepose med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer).

 5. Hvis en virksomhed arrangerer et event i en sportshal, hvor der uddeles gratis vareprøver, men intet sælges, kan bæreposen da uddeles gratis, da der ikke er tale om en indtægtsgivende aktivitet?

  Svar: Det er her relevant at vurdere, om udlevering af bæreposen sker på et salgssted for varer eller produkter. I den forbindelse skal det igen bemærkes, at det ikke er en forudsætning for, at reglerne finder anvendelse, at udleveringen sker i en købssituation. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at der kan være tale om et salgssted for varer og produkter i form af et flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag. Baggrunden er, at uddeling af vareprøver må antages at være en almindelig erhvervsmæssig aktivitet. Dette forudsætter dog, at der udleveres bæreposer med hank af andet materiale end plastik eller bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer.

 6. Hvis en virksomhed tager på ”food festival” og sælger pølser i den ene ende af boden, som ikke udleveres i en bærepose, men udleverer bærepose med vareprøver i den anden ende af boden, er bæreposen omfattet af reglerne om minimumspris?

  Svar: Det er her relevant at vurdere, om udlevering af bæreposen sker på et salgssted for varer eller produkter. I den forbindelse skal det igen bemærkes, at det ikke er en forudsætning for, at reglerne finder anvendelse, at udleveringen sker i en købssituation. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at der kan være tale om et salgssted for varer og produkter i form af et flytbart detailforretningssted, hvor den erhvervsdrivende udøver sin aktivitet på sædvanligt grundlag. Baggrunden er, at uddeling af vareprøver må antages at være en almindelig erhvervsmæssig aktivitet. Dette forudsætter dog, at der udleveres bæreposer med hank af andet materiale end plastik eller bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer.

 7. Hvis man uddeler elevmateriale internt i virksomheden/butikken i forbindelse med rekruttering, hvilket ikke er en indtægtsgivende kommerciel aktivitet, kan man da give eleven en gratis bærepose?

  Svar: Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at udlevering af en bærepose med rekrutteringsmateriale ikke er omfattet af anvendelsesområdet for miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1 og 2, idet udlevering sker ud fra et personalemæssigt formål og under omstændigheder, der ikke relaterer sig til erhvervsmæssige aktiviteter på salgsstedet.

Hvis du har spørgsmål og/eller eksempler, som ikke er dækket af ovenstående, er du meget velkommen til at tage fat i Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv.

Læs lov om Miljøbeskyttelse.

Læs Emballagebekendtgørelsen.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil