Gemt

Arbejdstilsynet kommer på coronatilsyn

05. oktober 2020

De kommende to uger vil Arbejdstilsynet føre coronatilsyn - vær kritisk, hvis de afgiver et påbud.

Arbejdstilsynet har i dag 5. oktober 2020 meldt ud, at de vil føre ”Coronatilsyn i butikker, restauranter og barer, slagterier og minkfarme” de kommende 2 uger. Arbejdstilsynet vil målrette deres tilsyn for at forebygge smittespredning af COVID-19. Arbejdstilsynet har oplyst, at det sker på baggrund af den udbredte smitterisiko i store dele af Danmark.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejdstilsynet sætter ind mod smittespredning

Når og hvis din virksomhed bliver udsat for et tilsyn, skal du være opmærksom på, at Arbejdstilsynet er tiltænkt en vejledende rolle.

Arbejdstilsynet kalder det også selv et ekstraordinært tilsyn, med henblik på at vejlede, men nævner alligevel, at de kan finde på at give et strakspåbud, hvor I bliver bedt om at træffe ”effektive foranstaltninger til forebyggelse af smittespredning”.

Skulle de imod forventning give virksomheden en sådan afgørelse, anbefaler Dansk Erhverv at I forholder jer kritisk og kontakter Dansk Erhverv Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil nemlig kun i de færreste tilfælde have hjemmel til at udstede påbud.

Danmark har siden den 11. marts været ramt af en sundhedskrise, der har fået relevante myndigheder til at udstikke regler og opstille retningslinjer for, hvordan vi bedst begrænser smittespredning som følge af coronavirus.

Der er tale om sundhedsfaglige regler og anbefalinger, udarbejdet af Sundheds- og ældreministeriet og af Sundhedsstyrelsen - og der skal ikke herske tvivl om, at disse bør følges.

Det er politiet, der er myndighed på de restriktioner, der er givet i særbekendtgørelser om Covid-19, og Dansk Erhverv bekendt, ikke andre.

Kontakt

Arbejdsmiljø

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef
Medarbejderprofil