Gemt

Erhvervsstyrelsen åbner op for tilbagebetaling af kompensation

01. oktober 2020

Erhvervsstyrelsen har åbnet op for frivillig tilbagebetaling af modtaget kompensation. Læs her særligt om muligheden for tilbagebetaling af modtaget lønkompensation.

Flere grunde til at foretage tilbagebetaling
Der kan være flere grunde til at en virksomhed ønsker at foretage tilbagebetaling. En tilbagebetaling kan ske både som hele det modtagne lønkompensationsbeløb og som en delvis tilbagebetaling.

En fordel for virksomheden ved at tilbagebetale allerede nu, er for eksempel, at virksomheden aktuelt betaler negative renter for et hensat indestående.

Tilbagebetaling kan for eksempel ske i følgende tilfælde:

  • Medarbejdere har været tilbagekaldt på arbejde i lønkompensationsperioden.
  • Fejl i den oprindelige beregning af kompensation, der gør at virksomheden har modtaget for meget.
  • Hvis virksomheden har undtaget dage i hjemsendelsesperioden, men ikke taget højde for weekends vs. arbejdsdage, kan det modtagne kompensationsbeløb være for højt.
  • Hvis antallet af medarbejdere ikke har svaret til minimum 30% eller 50 ansatte, kan virksomheden risikere, at grundlaget for lønkompensation ikke har været til stede og at hele kompensationen skal tilbagebetales.
  • Hvis virksomheden ved en fejl har søgt og modtaget lønkompensation for en ejer. Ejeren vil i stedet kunne søge efter reglerne om kompensation for selvstændige.
  • Hvis virksomheden ønsker frivilligt at betale hele eller dele af den modtagne lønkompensation.


Frivillig tilbagebetaling – hvordan?
En virksomhed kan vælge at tilbagebetale hele eller dele af den modtagne lønkompensation.

Du kan finde blanketter og vejledning til brug for tilbagebetaling her. 

Når Erhvervsstyrelsen har modtaget en anmodningsblanket om tilbagebetaling, vil de fremsende en betalingsanmodning til virksomheden på det oplyste beløb. Virksomheden vil herefter kunne foretage indbetaling.

Hvis hele kompensationsbeløbet er tilbagebetalt, anses sagen som afsluttet, og der vil som udgangspunkt ikke ske yderligere sagsbehandling. Hvis kun dele af det modtagne kompensationsbeløb tilbagebetales, vil sagsbehandlingen først blive afsluttet efter Erhvervsstyrelsens efterkontrol.

Kontakt os