; ;
Gemt

Gebyr ved indløsning af elektroniske gavekort må maksimalt være 25 kr.

28. oktober 2020

Forbrugerombudsmanden har undersøgt en række virksomheders vilkår for udbetaling af beløb fra elektroniske gavekort. I den forbindelse oplyser hun, at et gebyr på 25 kroner for at foretage udbetalingen næppe vil være i strid med de gældende regler i betalingsloven.

Indehaveren af et elektronisk gavekort eller tilgodebevis har efter reglerne i betalingsloven krav på at få det indestående beløb udbetalt i hele gavekortets løbetid og i op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Et gavekort er elektronisk, hvis det kan bruges på nettet eller aflæses elektronisk med for eksempel en chip, en magnetstribe, en stregkode eller anden kode. Efter Forbrugerombudsmandens vurdering gælder reglerne både for gavekort, der lyder på et bestemt beløb og for de såkaldte oplevelsesgavekort.

Læs mere om reglerne for gavekort og tilgodebeviser her: Gavekort og tilgodebeviser – sådan er regler for gyldighed, indløsning og moms

Gebyr på 25 kroner
Du må gerne tage et gebyr for at udbetale det beløb, der står på kortet. Det kræver dog, at du har aftalt det med kunden ved købet af gavekortet og at gebyret ikke overstiger de omkostninger, som du har ved at udbetale beløbet. Forbrugerombudsmanden mener, at et beløb på 25 kroner vil være rimeligt, hvis de 25 kroner ikke overstiger dine faktiske omkostninger ved udbetalingen. Forbrugerombudsmanden understreger, at det af bemærkningerne til loven fremgår, at omkostningerne må antages at være små, da der er tale om en simpel transaktion.

Kun gebyr indenfor gavekortets løbetid
Hvis du tager et gebyr for at udbetale beløbet på gavekortet, skal du være opmærksom på, at du kun må opkræve gebyret, hvis kunden ønsker beløbet udbetalt inden udløbet af gavekortet. Hvis kunden kommer i løbet af det første år efter at gavekortet er udløbet, må du ikke opkræve et gebyr.

Hvis du er medlem af Dansk Erhverv og har spørgsmål vedrørende gavekort, er du altid velkommen til at kontakte vores erhvervsjurister.

Læs mere i Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her: Elektroniske gavekort skal kunne udbetales

Kontakt

Handel

Bo Dalsgaard

Fagchef for Forbrugeraftaler og Forbrugerklagesystemer
Medarbejderprofil
Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil