Gemt

Gemmer din vareartikel på problematisk kemi?

28. oktober 2020

Problematisk kemi kan gemme sig i selv den mindste pakning eller gummibelægning i din vareartikel, som fx kan være en cykel. Pr. 5. januar 2021 er din virksomhed ansvarlig for at registrere den ”problematiske” kemi, uanset hvor i din vareartikel den gemmer sig. Du er ansvarlig for alt, hvad din vareartikel indeholder.

Kom med til vores event: SCIP-registreringspligt, som gør dig klogere på de nye registreringsforpligtelser.

Fra d. 5. januar 2021 skal din virksomhed sikre sig at registrere vareartikler, der indeholder problematiske kemiske stoffer fra EU's kandidatliste, jf. REACH art. 33, i EU Kemikalieagentur ECHAs nye SCIP-database. Registreringspligten omhandler oplysningspligt for indhold af særligt problematiske kemikalier, SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) i vareartikler– der for eksempel kan være potentielt til stede i blødgjort plast. Registreringspligten omfatter ”artikler”, som defineres til at være produkter, der ikke har en tilsigtet funktion med at frigive kemiske stoffer, som fx shampoo og cremer. Et eksempel kan være en cykel, som er en omfattet vareartikel, hvor registreringspligten gælder hver enkelt del af cyklen; sadlen, håndtag osv.

Forpligtelsen om registrering vedrører alle virksomheder og brancher som importerer varer og emballager til det danske marked, hvilket gælder for stort set alle handelsvirksomheder.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser følgende:

Små mængder er nok
Din virksomheds vareartikel består højst sandsynligt af en masse delkomponenter. Indeholder blot en enkelt del af varen mere end 0,1% vægt af et kemisk stof fra EU’s såkaldte kandidatliste, skal din virksomhed registrere varen og delkomponenten i den nye SCIP-database.

Spørg dine underleverandører
Hvis du får hele eller dele af vareartiklen fra en underleverandør, er du nødt til at spørge leverandøren, om der indgår problematisk kemi et sted i leverandørkæden. Du skal bruge deres oplysninger i din registrering. Spørg i god tid inden 5. januar 2021, som er fristen for registrering.

Importerer du fra ikke-EU-lande?
Du skal være særlig opmærksom, hvis du importerer artikler med kandidatlistestoffer fra leverandører uden for EU. For de skal registreres, og det er kun dig, der kan gøre det.

scip796x1178.jpg

Faktaark om SCIP

pdf

Download