Gemt

I orden at opsige tillidsrepræsentant på grund af illoyal opførsel

01. oktober 2020

En tillidsrepræsentant opfordrede til ulovlig udeblivelse og til at lyve om grunden til udeblivelsen. Tillidsrepræsentanten var også med til at stoppe arbejdet før arbejdstids ophør sammen med de øvrige kolleger. Adfærden var så illoyal, at det var berettiget at opsige tillidsrepræsentanten.

Tvingende årsager
En tillidsrepræsentant er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, som oftest vil være reguleret i den overenskomst, der gælder for ansættelsesforholdet. Afskedigelsesbeskyttelsen indebærer, at der skal være tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, og at en opsigelse skal forhandles efter en særlig procedure.

Tvingende årsager betyder, at der skal være tale om alvorlige forhold, hvis opsigelsen begrundes i den enkelte tillidsrepræsentants forhold, og at tillidsrepræsentanten som udgangspunkt skal opsiges som den sidste blandt ligemænd, hvis der er tale om en driftsmæssigt begrundet opsigelse.

Sagen kort
En medarbejder blev valgt som tillidsrepræsentant efter knap fire års ansættelse. Godt et år efter valget blev tillidsrepræsentanten tildelt en advarsel. Tillidsrepræsentanten havde under en drøftelse af hvilke begivenheder, der var betalt fri til, udtalt, at når man ikke kunne få betalt fri, kunne man tage sig en sygedag. Virksomheden tildelte tillidsrepræsentanten advarslen, da udtalelsen var uacceptabel og illoyal og i strid med en tillidsrepræsentants særlige forpligtelse til loyalt at fremme samarbejdet.

Cirka fire måneder senere konstaterede en leder, at aftenholdet på virksomheden stoppede arbejdet 30 minutter før arbejdstids ophør. Tillidsrepræsentanten var en del af dette aftenhold. Da tillidsrepræsentanten havde medvirket til, at aftenholdet undlod at arbejde effektivt, og da tillidsrepræsentanten allerede fire måneder efter advarslen på ny udviste illoyal adfærd, blev tillidsrepræsentanten opsagt efter den forhandlingsprocedure, der fulgte af overenskomsten.

Voldgiftsrettens afgørelse
Sagen blev herefter indbragt for en faglig voldgiftsret af tillidsrepræsentantens forbund.

I sin afgørelse lagde opmanden vægt på, at tillidsrepræsentanten var blevet tildelt en advarsel for illoyal adfærd, og at tillidsrepræsentanten havde begået et alvorligt tillidsbrud ved at ikke at respektere arbejdstiden. Det alvorlige tillidsbrud udgjorde en tvingende årsag til at opsige tillidsrepræsentanten. Virksomheden blev derfor frifundet.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen illustrerer, at en tillidsrepræsentant indtager en særlig rolle på arbejdspladsen. Med denne rolle følger en særlig pligt til at fremme det gode samarbejde. Når denne pligt ikke iagttages, kan der være tvingende årsager til at opsige tillidsrepræsentanten. Det vil være en skærpende omstændighed, hvis arbejdsgiveren tidligere har indskærpet forpligtelsen over for tillidsrepræsentanten.

Dansk Erhverv anbefaler medlemmerne at rette henvendelse, hvis de påtænker at afskedige en tillidsrepræsentant.

Kontakt os