Gemt

Kompensationspakke med fornuftige elementer - men også væsentlige mangler

28. oktober 2020

Der er gode elementer i den netop indgåede aftale om bl.a. kompensation til restriktionsramte virksomheder, men desværre også mangler for turisme- og oplevelsesbrancherne.

Et politisk flertal er i aftes blevet enige om en aftale, der forlænger hjælpepakkerne frem til den 31. januar. Flere udvidelser af ordningerne er en del af aftalen. For eksempel bliver kompensationsordningen for faste udgifter udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgang går fra 35 procent til 30 procent. Desuden bliver den maksimale kompensationsgrad for mindre virksomheder opjusteret til 90 procent.

”Vi har i Dansk Erhverv netop efterlyst, at aftalen rakte ind i næste år, så virksomhederne ved, hvad de har at holde sig til og kan planlægge derefter. Det er nu sket, og det er godt. Samtidig ser vi frem til præsentation af et varslingssystem og mener, at politikerne bør blive enige om at udbetale de resterende feriepenge. Begge dele er noget, vi længe har efterlyst i Dansk Erhverv. Endelig er det positivt, at man åbner for en dvaleordning for de virksomheder, som de facto er lukket af restriktionerne,” siger Brian Mikkelsen.

Samtidig er det også positivt, at der er blevet bedre muligheder for leverandører til private begivenheder at få kompensation.

Mangler konkret hjælp til de hårdest ramte brancher
Brian Mikkelsen påpeger dog, at aftalen ikke indeholder nok og konkret hjælp til for eksempel hotellerne, restauranterne, nattelivet og rejsebranchen, som netop har været allerhårdest ramt af coronakrisen og fortsat ligger ned.

”Lige her synes vi, at der mangler noget. Store dele af turisme- og oplevelsesbranchen er i særklasse hårdt ramt af krisen og restriktioner, og der skal gøres langt mere, hvis de skal komme helskindet ud af krisen. Det gælder fx hoteller, serveringssteder, rejsebranchen og disse branchers underleverandører. Der bliver behov for at se på et højere loft over støtte til disse brancher, lønkompensation og en mere tilgængelig dvaleordning, der omfatter flere brancher, og hvor man kan nedlukke dele af sin virksomhed,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv mener, at der bl.a. er brug for forbedringer eller yderligere klarhed på følgende punkter: 

 • Noget tyder på, at loftet for hvor meget man kan modtage er blevet mindre. Det vil gå udover større kæder og virksomheder med store udgifter, men ingen næsten indtægter.
 • Der er risiko for, at dvaleordningen bliver for snæver, og i givet fald er der behov for udvidelse. Dvaleløsningen går i den rigtige retning, men den er meget overfladisk beskrevet og der en risiko for, at flere hårdt ramte brancher bliver efterladt på perronen, hvis den ikke bliver fleksibel, så man kan lukke dele af sin virksomhed ned, hvis man har flere enheder i sit cvr-nummer. 
 • Samtidig er det også vigtigt, at der ryddes op i restriktionsjunglen, da de mange restriktioner forvirrer og også får mange til at lade være med at gøre ting som ellers er helt lovlige. Som f.eks. at gå på restaurant, afholde konference eller gå en tur i biografen, selvom det kan ske i trygge rammer. 
 • Der kommer snart et varslingssystem – det er grundlæggende godt, men vi kender ikke udformning.
 • Der er brug for, at der bliver kigget på vores teststrategi, opsporing og samarbejde med private, der er en nøgle til at holde så meget af samfundet åbent som muligt. Det ville også kunne bidrage til at udbrede et egentligt coronapas, der ville kunne skabe smidigere rejser mv.

Læs hele aftalen her: Aftale om udvidelse af hjælpepakker

Uddrag af elementerne i aftalen

 • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.
 • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.
 • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.
 • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
 • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

Aftalepartierne noterer sig, at en række erhvervsmæssige aktiviteter aflyses eller ikke afholdes som følge af COVID-19-restriktioner. Som følge heraf må en række virksomheder anses for de facto tvangslukkede. Dette gælder allerede for dele af nattelivet, men bør fremover også gælde for blandt andet messeaktivitet. Aftalepartierne er derfor enige om, at sådanne aktiviteter bør omfattes af Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det skal muliggøre, at virksomheder, der de facto er tvangslukket, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og faste omkostninger på samme vilkår som andre tvangslukkede virksomheder, ligesom virksomhederne kan sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Dermed kan disse virksomheders aktiviteter siges at være i en form for ”dvale”. Regeringen vil inden medio november se på, om der er andre erhvervsmæssige aktiviteter, der tilsvarende kan siges af være de facto tvangslukkede og ikke har omstillingsmuligheder, og som juridisk og administrativt vil kunne omfattes af lønkompensationen for de tvangslukkede. Regeringen vil inddrage arbejdsmarkedets parter i arbejdet.

 • Frem til 31. januar 2021 afsættes yderligere i alt 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten, samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam for området.

Kontakt

Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør
Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef