; ;
Gemt

Lovforslag om hårdere straffe for butikstyveri

30. oktober 2020

Regeringen har foreslået, at straffen for butikstyveri bliver skærpet, da bødestraffe alt for ofte ikke står mål med værdien af de genstande, der bliver stjålet, hvorfor straffen ikke har den nødvendige afskrækkende effekt.

Straffen for butikstyveri står ofte ikke mål med værdien af de varer, som tyven stjæler. Det har en betydning for den afskrækkende effekt ved at straffe - såvel som for retsfølelsen. Regeringen foreslår nu, at straffen for butikstyveri bliver skærpet, så bøden i højere grad stål mål med værdien af det stjålne.

Tyveri - herunder også butikstyveri - bliver straffet efter straffeloven. For tyveri er straffen bøde og i skærpende tilfælde fængsel i op til et år og seks måneder. Der findes momenter, som skærper straffen. Dette kan bl.a. bestå i måden, tyveriet er blevet udført på, hvis tyveriet er udført af flere gerningsmænd i forening, værdien på de stjålne genstande eller hvis tyveriet er begået som led i organiseret indbrudskriminalitet.

Derimod findes der også momenter, som gør straffen mere mild. Dette kan bl.a. være, hvis den stjålne genstand har en ringe værdi. Her er strafudmålingen enten bøde - eller under øvrige formildende omstændigheder kan straffen bortfalde.

Folketingets lovprogram over planlagte lovforslag i 2020/2021 blev fremlagt i forbindelse med Folketingets åbning den 6. oktober. I lovprogrammet fremgår det, at Folketinget i december 2020 vil kigge på et lovforslag om ændring af straffeloven, lov om offentlig auktion ved auktionsledere og lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Dette lovforslag har to formål. Første formål er at skærpe bødestraffen for butikstyveri - særligt i gentagelsestilfælde. Andet formål er at sikre kontrollen med handel med brugte genstande og forhindre videresalg af stjålne, forfalskede eller ulovlige genstande. Andet formål har baggrund i en kommende betænkning fra Udvalget om revision af auktionslederloven og lov om handel med brugte genstande samt pantelånvirksomhed.

Dansk Erhverv er meget tilfredse med, at der lægges op til en skærpelse af strafniveauet i butikstyveritilfælde. Alt for ofte står bødestraffen ikke mål med værdien af de genstande, der bliver stjålet, hvorfor straffen ikke har den nødvendige afskrækkende effekt.