Gemt

Nye restriktioner nødvendiggør øget kompensation og transparens

23. oktober 2020

De nye restriktioner bør følges op med øget kompensation – samtidig bør restriktionerne baseres på en større grad af gennemsigtighed.

 

På et pressemøde har statsminister Mette Frederiksen meddelt, at der kommer nye restriktioner i lyset af stigende smitte. Blandt andet sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, dog med visse undtagelser, f.eks. fastholdes det ”store” forsamlingsforbud på 500 personer. Der indføres krav om brug af mundbind eller visir i detailhandlen og visse andre lokaler, hvor offentligheden har adgang. Der indføres forbud mod salg af alkohol i detailhandlen og kiosker efter kl. 22.00. Derudover indføres der en generel opstramning for vandrende arbejdskraft.

”Det er en vanskelig tid at navigere i. Der er brug for større klarhed om restriktionerne, og vi anbefaler, at man indfører et forklar eller forsvind-princip. Desuden er der behov for, at vi gentænker kompensationsordningerne, så de målrettes de hårdt ramte erhverv, der nu bliver belastet med nye restriktioner,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Behov for transparens bag restriktionerne
Brian Mikkelsen efterlyser samtidig en større grad af gennemsigtighed hvad angår bevæggrundene for de nye tiltag - og tilføjer, at det er af yderste vigtighed, at samfundet og virksomhederne fremover får et større indblik i udsigterne for de enkelte restriktioner.

”I Dansk Erhverv har vi længe efterspurgt en større gennemsigtighed i restriktionerne – både når det kommer til forudsigelighed for virksomhederne, når smitten går den gale vej, men også større transparens i logikken bag restriktionerne og ikke mindst hvilke parametre, vi styrer efter. Derfor opfordrer vi regeringen til at følge anbefalingen fra Det Økonomiske Råd, der konkret handler om at reducere erhvervslivets og befolkningens usikkerhed. Det indebærer blandt andet en plan for hvilke konkrete værktøjer, der kan tages i anvendelse under forskellige smitteforløb,” siger Brian Mikkelsen og påpeger, at man med fordel kan drage erfaringer fra andre landes håndtering af krisen.

”Indførelsen af sådan et tiltag kan ske med inspiration fra Irland og New Zealand. I lyset af restriktionernes alvor appellerer vi derfor til, at regeringen får sikret en hurtigere og mere effektiv smitteopsporing. Derudover er det afgørende, at der tages initiativ til en offensiv teststrategi. Det vil være af afgørende betydning, hvis der fremover tages udgangspunkt i anvendelsen af valide og kvalitetssikrede hurtigtests, samtidig med at den private kapacitet i højere grad end i dag bringes i spil,” siger Brian Mikkelsen

Konkret foreslår Dansk Erhverv følgende:

  • Eksekvere på anbefalingen fra Det Økonomiske Råd om, at regeringen bør reducere erhvervslivets og befolkningens usikkerhed ved at fremlægge en plan for hvilke konkrete værktøjer, der kan tages i anvendelse under forskellige smitteforløb. Indførelsen af sådan et tiltag kan ske med inspiration fra Irland og New Zealand.
  • Der skal igangsættes nye analyser af restriktioner og hjælpepakker med input fra økonomer og sundhedsfaglige. Den økonomisk ekspertgruppes rapport fra 27. maj 2020 blev skrevet i en kontekst af genåbning og faldende smitte. Den skal genbesøges, og præmisserne for hjælpepakker skal revurderes.

Analyserne bør;

    • Gennemgå, ensrette og sanere restriktioner, der ikke økonomisk og sundhedsmæssigt hænger sammen med ny viden.
    • Vurdere og komme med bud på nye, målrettede og forbedrede hjælpepakker til brancher, der fortsat vil være hårdt ramt langt ind i 2021.
  • Sikre en hurtigere og mere effektiv smitteopsporing. Herunder en offensiv teststrategi, der tager udgangspunkt i en meget større brug af valide og kvalitetssikrede hurtigtests, men også at den private kapacitet i højere grad end i dag bringes i spil.

 

Se detaljeret information fra Sundhedsministeriet: Oversigt over gældende og nye COVID-19-tiltag (23. oktober 2020)

Kontakt

Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør