Gemt

Pensionsalder, handelspraksis og epidemilov på regeringens lovprogram

Nyhed

REGERINGENS LOVPROGRAM 2020-2021

Den første tirsdag i oktober hvert år åbner Folketinget. Statsministeren giver sine indledende bemærkninger om nationens tilstand og regeringens pejlemærker i de kommende år.

Statsministeren kan dog ikke nå at gennemgå al den lovgivning, som regeringen vil fremsætte. Det er overladt til lovprogrammet, som også udkommer på Folketingets åbningsdag hvert år.

Dansk Erhverv har en ambition om, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Skal vi nå det, er det vigtigt med lovgivning, der styrker virksomhedernes rammebetingelser, så virksomhederne kan vokse og skabe vækst og flere arbejdspladser. Alt det er forudsætningen for, at vi fortsat har råd til at finansiere verdens bedste velfærd.

Med den ambition for øje har Dansk Erhverv gennemgået lovprogrammet. Du kan læse vores samlede kommende til de enkelte lovforslag i dokumentet nederst.

Et par nedslag:

  • Regeringen vil give en ret til tidligere pension for udvalgte personer, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det er den såkaldte Arne-lov, som Dansk Erhverv er kritiske overfor, da det trækker raske folk ud af arbejdsstyrken. Samtidig er finansiering også skadelig for dansk økonomi.

  • Samtidig med at Arne skal tidligere på pension, så skal den generelle folkepensionsalder stige til 69 år i 2035 som følge af Velfærdsaftalen. Det støtter Dansk Erhverv, da forslaget er afgørende for et fortsat stigende udbud af arbejdskraft, for holdbarheden i dansk økonomi og for at sikre en balance mellem personer på og uden for arbejdsmarkedet på længere sigt. 

  • På det sociale område har Regeringen fremlagt et forslag, der skal forhindre private velfærdsaktører at udtage profit. Det er Dansk Erhverv stærkt imod.

  • På fødevare-området skal EU-direktivet om uretfærdig handelspraksis implementeres i dansk lov. Dansk Erhverv arbejder hårdt for at få en minimumsimplementering, da vi ellers risikerer at beskytte til forkerte og store til skade for den fri konkurrence og med højere priser for forbrugerne til følge.

  • Regeringen er også på trapperne med en ny epidemilov, der netop er sendt i forhøring. For Dansk Erhverv er det særligt vigtigt, at bl.a. regler om kompensation og erstatning ved nedlukning og ekspropriation inkluderes i epidemiloven samt varslingssystemer m.v.

Læs de samlede kommentarer fra Dansk Erhverv her:

Dansk Erhvervs kommentarer til regeringens lovprogram 2020-2021

pdf

Download