Gemt

Stor hjemtagning af ambulancekørsel i Region Midt er ærgerlig - men vigtigt at konkurrencen fastholdes fremover

30. oktober 2020

Dansk Erhverv er tilfredse med, at Region Midt fastholder de private aktører i stort ambulanceudbud. Det er med til at sikre konkurrence, innovation og mest sundhed for pengene.

Et flertal i Regionsrådet i Region Midt besluttede onsdag d. 28.10, at man efter en lang udbudsrunde hjemtager 2 delområder ud af 5, svarende til 60 procent af ambulancedriften, hvor flere private aktører ellers har budt på opgaven.

”Det er ærgerligt, at Region Midt har valgt at gennemføre en så stor hjemtagning af ambulancedriften. Regionen havde ellers givet udtryk for, at den ønskede mere konkurrence på området, og der har også været flere tilbudsgivere. Men det er positivt, at regionen trods alt anerkender vigtigheden af konkurrence på dette område, og vægter, at der fortsat er private aktører i ambulancerne i regionen,” siger Betina Hagerup og påpeger, at samarbejde og dialog nu er vigtigere end nogensinde.

Ønske om evaluering af det videre forløb
”I Dansk Erhverv er vi trods alt glade for, at dele af opgaverne fortsat bliver på private hænder.
Og det er tilsvarende positivt, at den liggende og siddende sygetransport fortsat skal leveres af en privat leverandør. Af samme grund er det vigtigt, at både regionen og den private leverandør nu samarbejder om innovation og udvikling af området til gavn for patienterne of samfundsøkonomien. Der er ingen tvivl om, at den bedste udvikling sker gennem offentlig-privat samarbejde, hvilket er til gavn for alle parter.
Vi må nu se fremad, og i den forbindelse ønsker Dansk Erhverv en evaluering af ambulancedriften primo 2023, og vi bidrager selvfølgelig gerne til kommissoriet herfor,” siger Betina Hagerup.

Kontakt os

Kommunikation

René Gyldensten

Mediechef