Gemt

Tidssvarende opdatering af smiley-ordningen

27. oktober 2020

Med 20 år på bagen er det fint, at der nu er kommet en opdatering af smiley-ordningen. Der er flere gode justeringer af det glade ansigt, som langt hen ad vejen gør ordningen for virksomheders fødevaresikkerhed mere tidssvarende og enkel. Det mener Dansk Erhverv.

Der er flere gode takter i den opdatering af smiley-ordningen, som et bredt politisk flertal har besluttet at gennemføre. Ordningen blev indført for 20 år siden og skal navnlig vejlede forbrugerne om, hvordan det står til med en virksomheds fødevaresikkerhed. For eksempel er det positivt, at ordningen bliver mere enkel, og at de gule kontrolrapporter overgår til at være klistermærker.

”Det giver god mening, at smiley-ordningen får en overhaling, så den bliver enklere og følger med tiden. For eksempel er det godt, at den nu også kommer til at omfatte sociale medier som Facebook og Instagram. Det er for så vidt også godt, at ordningen bliver enklere, selvom vi synes, man godt kunne have bibeholdt de fire forskellige smiley-kategorier, da vurderingen bliver mere grovkornet,” siger markedschef i Dansk Erhverv Lotte Engbæk Larsen.

Samtidig er det fint, at Elitesmileyen forsvinder, da den ikke længere giver mening for alle pga. færre kontroller, og det derfor kan tage flere år at opnå Elitesmiley’en, hvilket stiller for eksempel nystartede virksomheder ringere end etablerede virksomheder. Det er vigtigt, at ændringerne kommunikeres bredt ud til befolkningen, så forbrugerne fortsat forstår hvad smileyordningen betyder og vil bruge den.

”De danske forbrugere er generelt gode til at tage forandringer til sig, og vi håber, at de også vil tage vel imod opdateringen,” siger Lotte Engbæk Larsen.

Opsummeret er Dansk Erhvervs holdning til opdateringen af smiley-ordningen:

  • Tilfredshed med at ordningen opdateres, da den er 20 år gammel, og der sker en forenkling af ordningen
  • Det er vigtigt, at ordningen er relevant og giver mening – og følger med tiden. F.eks. et klistermærke på døren i stedet for lange papirrapporter.
  • Det er også positivt, at smiley-ordningen nu også kommer til at omfatte f.eks. Facebook, Instagram og take away-tjenester på nettet.
  • Dansk Erhverv så gerne, at man havde beholdt de fire smiley-ansigter fordi der vil forsvinde nogle nuancer. Mindre og store overtrædelser vil fremstå på samme måde. Det kan blive tolket som om, at regelefterlevelsen og i værste fald også fødevaresikkerheden, er blevet dårligere i Danmark – hvilke også kan have en negativ effekt på eksporten, hvis det rygtes i udlandet.
  • Det er afgørende, at myndighederne får kommunikeret om ændringerne bredt, så både virksomheder og forbrugere tager den til sig.

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil