Gemt

Vigtig eksportaftale med plads til endnu større ambitioner

08. oktober 2020

Der er mange gode og ikke mindst fremtidssikrede tiltag i den politiske aftale om udmøntningen af eksportpakken, som regeringen og aftalepartierne netop har fremlagt, men vi kan sagtens være endnu mere ambitiøse, lyder det fra Dansk Erhverv.

Regeringen og aftalepartierne har netop præsenteret udmøntningen af eksportpakken, der indeholder konkrete og ambitiøse bud på, hvordan vi styrker eksporten og en lang række andre vigtige områder. Dansk Erhverv hilser aftalen velkommen, og ser frem til det fortsatte samarbejde. Heriblandt via de enkelte genstartsteams, som erhvervsorganisationen har været en stor del af i arbejdet med at udrede de ekstraordinære udfordringer for dansk erhvervsliv og eksport som følge af faldende international efterspørgsel og rejserestriktioner.

”Selv om aftalen i udgangspunktet var en bunden opgave, som skulle landes for at understøtte dansk eksport og derigennem dansk økonomi i en vanskelig corona-tid, er det flot, at regeringen og aftalepartierne har været i stand til at levere hurtigt og effektivt på den udfordring. I Dansk Erhverv glæder vi os over, at aftalen også rummer mange af de forslag, vi har bidraget med i den genstartsproces for dansk eksport, som er gået forud for aftalen i dag,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv og pointerer, at aftalen netop omfavner vigtige områder, der kræver særlig opmærksomhed i en krisetid som denne.

I den forbindelse vil Dansk Erhverv foreslå, at der også på andre områder skrues yderligere op for ambitionerne ved satse på de mere langsigtede gevinster og derved styrke konkurrenceevnen.

Klar kommunikation til gavn for turismen og vigtigt fokus på luftfart
Dansk Erhverv hæfter sig derudover ved, at der i aftalen er øget fokus på en styrkelse af kommunikationen om regionale rejsevejledninger til gavn for turismeområdet samt at COVID-19 rejsepas og hurtigere tests prioriteres, men der er brug for en hurtig afklaring af muligheden for, at tests fremover kan erstatte karantæneregler.

”Det er afgørende for branchen, at man både får klare og præcise meldinger om rejsevejledninger. Samtidig glæder vi os over, at indsatsen går på to ben og omfavner hele landet. Dels er der 10 mio. kr. til genstart af hovedstadens turisme, dels afsættes der 15 mio. kr. til den projektmodningsfond, som skal øge adgangen til risikovillig kapital i kystturismen. I det hele taget har vi alvorligt brug for, at turismeområdet styrkes – herunder at luftfarten kommer tilbage på vingerne. Af samme grund har det været magtpåliggende for Dansk Erhverv, at vi får styrket markedsføringen af Danmark, så vi kan få genetableret de kritiske flyruter. Det sker heldigvis nu. Derudover er der brug for en hurtig afklaring af, om rejsebranchen og de danske lufthavne kan få adgang til private test. Det vil være et stort og vigtigt gennembrud for branchen, hvis man fremover kan erstatte karantæneregler med tests," siger Brian Mikkelsen, der ligeledes fremhæver, at aftalen understøtter de virksomheder, der tidligere har hjulet os ud af økonomiske kriser som eksempelvis dansk life science:

Styrkelse af dansk life science – en løftestang ud af krisen
”Der hersker ingen tvivl om, at life science-området er en vigtig faktor for dansk økonomi. Derfor er vi tilsvarende glade for, at aftalen rummer midler til en styrkelse af Healthcare Denmark samt 15 mio. kr. til etablering af et nyt bemyndiget organ til gavn for de danske eksportører af medicinsk udstyr. Det udgør en stor håndsrækning til vækstlaget i den danske life science-klynge. Det har længe været et kraftigt ønske for Dansk Erhverv, at man permanent indfører FoU-fradrag på 130 pct. uden loft. Det vil betyde meget for konkurrenceevnen på sigt, og vil kunne gøre en mærkbar forskel for biotekvirksomheder, men også for andre FoU-tunge virksomheder, der grundet krisen får underskud i år. Dermed opfordrer vi til, at man på et senere tidspunkt tager den del op til overvejelse også,” siger Brian Mikkelsen, der er tilfreds med, at den grønne dagsorden også har fundet vej til eksportaftalen.

Grøn eksport og bæredygtig omstilling er en bunden opgave
”Dansk Erhverv har arbejdet målrettet efter at sætte et stærkt grønt fingeraftryk på dagens aftale, hvilket bl.a. er lykkedes med satsningen på den danske styrkeposition af grønne teknologier indenfor biotek, som ikke bare skaber mereksport, vækst og arbejdspladser i Danmark, men som også er godt for klimaet. Det ses også i den task force for bæredygtig omstilling af dansk mode & tekstil, der nedsættes med deltagelse af offentlige og private aktører. Den skal bl.a. hjælpe danske smv’er med at blive bæredygtighedscertificeret, hvilket i stadig stigende grad bliver et selvstændigt konkurrenceparameter ude på eksportmarkederne,” siger Brian Mikkelsen, der netop hæfter sig ved øget fokus på de små og mellemstore virksomheder, og at man tilsvarende har åbnet op for mere risikovillig kapital:

Styrkelse af SMV´erne og vigtigt fokus på risikovillig kapital
”Dagens aftale understreger en klar anerkendelse af, hvor stor betydning det har for dansk økonomi fremadrettet, at der sker en stigende internationalisering af smv-segmentet på tværs af sektorer. Det ses eksempelvis i nye tiltag om styrket rådgivning af smv’ere omkring digitalisering, automatisering og e-handelsløsninger samt smv-tilskud til indkøb af software med henblik på e-handelseksport. Endelig har det selvsagt været nødvendigt at se på likviditets- og finansieringssiden i en tid, hvor der er stærkt forhøjet usikkerhed om betalingsevnen hos udenlandske købere af danske varer og tjenesteydelser. Med aftalen åbnes der op for mere risikovillig eksportkredit hos EKF, hvilket bliver vigtigt i en skærpet kamp for danske virksomheder om markedsandele rundt om i verden,” siger Brian Mikkelsen.

EKF også tilgodeset i aftalen
Dansk Erhverv ser også etableringen af en projekt- og markedsmodningsfacilitet i EKF til 50 mio. kr. som et vigtigt nyt tiltag. Den åbner op for hjælp til forstudier og rådgivning, så danske smv’er med eksportambitioner nemmere kan få tryktestet deres koncepter og forretningsmodeller, inden de kaster sig ud på eksportmarkederne. 

Læs aftaleteksten her: Erhvervsministeriet: Aftaletekst om eksportpakke

Læs nyheden her: Erhvervsministeriet: Ny aftale skal genstarte dansk eksport

 

Dansk Erhverv foreslår, at man udover dagens aftale fortsat bør arbejde for at:

  • Der indføres et permanent FoU-fradrag på 130 pct. uden loft
  • Der etableres gode rammevilkår for turismen, når gæsterne kommer igen bl.a. ved at give fuld momsafløftning på restaurationer mv.
  • At skattekreditten forhøjes så den matcher FoU fradraget

Kontakt

EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil