Gemt

COVID-19: Kompensation for merudgifter for bl.a. pleje og omsorgsleverandører

11. september 2020

Mange private og selvejende velfærdsleverandører har stadig til gode at få del i kompensation til corona-relaterede udgifter. Dansk Erhverv presser på for, at kompensationen også går til velfærdsleverandører. 

Leverandører på social- og ældreområdet har ret til kompensation for COVID-19-relaterede merudgifter på lige vilkår med kommunale leverandører.

Læs aftale om kommunernes økonomi for 2021

Dansk Erhverv har sammen med Selveje Danmark spurgt medlemsvirksomhederne til dialogen med kommunerne om merudgifter. Her melder 75 procent af besvarelserne om, at kommunen endnu ikke har kontaktet leverandørerne. Dansk Erhverv problematiserede dette forhold i Berlingske Tidende søndag den 6. september: https://www.berlingske.dk/danmark/wammen-slog-coronakassen-paa-vid-gab-men-loefterne-holdt-ikke

Hvis den kommune, dit tilbud ligger i, endnu ikke har rakt ud til jer i forbindelse med COVID-19-relaterede merudgifter, bør du derfor indlede en dialog med kommunen, hvis I har dokumenterbare COVID-19-relaterede merudgifter. Merudgifter forstås som rengøring, indkøb af indretning og udstyr mv., personaleudgifter samt mindre udgifter til blandt andet befordring og indkøb.

Oplever I udfordringer i dialogen med kommunen, så hører vi i Dansk Erhverv meget gerne fra jer på ckha@danskerhverv.dk.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Christian Keller Hansen

Chefkonsulent