Gemt

COVID-19: Merudgifter på socialområdet

11. september 2020

Enkelte kommuner har afvist takstforhøjelser for sociale tilbud, trods at serviceloven tager højde for, at budgetforudsætningerne har ændret sig grundet COVID-19.

Som Dansk Erhverv tidligere har informeret om, er der inden for de gældende regler mulighed for at øge taksterne for sociale tilbud efter serviceloven som følge af COVID-19-relaterede ekstraudgifter. Hvis tilbuddene ikke kan holde deres COVID-19-relaterede ekstraudgifter inden for det almindelige driftsbudget, kan de således hæve deres takster, selvom det er midt i året, da budgetforudsætningerne har ændret sig. På den måde vil merudgifterne blive dækket af kommunerne.

Da takster beregnes på baggrund af tilbuddets godkendte budget, forudsætter ovenstående, at tilbuddet får godkendt det ændrede budget af socialtilsynet og at man kan dokumentere, at der er tale om ekstraordinære COVID-19-relaterede udgifter og ikke "almindelige" budgetoverskridelser.

Læs mere vedrørende information om coronavirus og socialområdet

Dansk Erhverv er bekendt med, at enkelte kommuner har afvist takstforhøjelser. Hvis din virksomhed får afvist takstjusteringer, der er relateret til COVID-19 hører vi meget gerne fra jer på ckha@danskerhverv.dk.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Christian Keller Hansen

Chefkonsulent