Gemt

Covid-19 særregler for Københavnsområdet og Odense Kommune

Nyhed

Dansk Erhverv | Tirsdag den 8. september kl. 14.00

 I Københavnsområdet og i Odense Kommune indfører myndighederne særlige tiltag, der vil gælde foreløbigt til 22. september 2020. Reglerne bag tiltagene udstedes, så de får virkning fra den 9. september 2020. 

 

Ændrede regler

Det er fornyet fokus på de generelle retningslinjer for Covid-19 og særligt på afstandsanbefalingerne, som udmøntes i regler om følgende:

 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.
 • Udpegede kommuner undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede Superligaordning.
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil begrænses til kl. 24.00.

Opfordringer til restaurationsbranchen

Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet og herunder på kommende skærpede afstandsanbefalinger til restaurationsbranchen.

 • Opfordring til at indføre frivillig registrering af kontaktinformationer på gæster i restaurationsbranchen med henblik på udlevering til sundhedsmyndighederne i forbindelse med smitteopsporing.

Visse arrangementer må fortsat have op til 500 deltagere

 

For konferencer, events m.v. må der fortsat forsamles op til 500 deltagere per arrangement har Erhvervsministeriet bekræftet. 

Det forhold, at forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50 personer, har derfor ikke indflydelse på de virksomheder, der er omfattet af sektorpartnerskaber. For restauranter, konferencecentre, spillesteder m.v. gælder en række retningslinjer om indretning af lokaler, adfærd, hygiejne m.v. Det betyder, at der tillades op til 500 personer til hvert enkelt arrangement.

For 500 personers grænsen forudsættes bl.a., at der sikres 1 meters afstand mellem gæsterne og minimum 2 m2 gulvareal per siddende gæst og 4 m2 per stående gæst.

Anbefaling til detailhandlen

Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag under indkøb og herunder at:

 • begrænse antallet af kunder, der har adgang til butikken på en gang f.eks. ved tydelig skiltning eller opsyn ved indgangen.
 • sikre høj hygiejnisk standard af butiksområdet ved hyppig rengøring og afspritning.
 • sikre nem og synlig adgang til håndsprit ved indgangen til butiksområdet og centrale steder i butikken.

Til arbejdsgivere og medarbejdere

Og endelig følges disse af en række opfordringer til arbejdsgivere og medarbejdere i almindelighed. Det er opfordringer til at:

 • arbejde hjemme i videst mulig omfang på offentlig og private arbejdspladser.
 • undgå offentlig transport hvis andre transportmidler er mulige – særligt ved trængsel.
 • skærpe opmærksomheden på ikke at tage på arbejde med symptomer.

Læs mere: Sundhedsmyndighedernes samlede udmelding af 7. september 2020.

De nye krav og anbefalinger gælder i Odense kommune og i følgende kommuner i Københavnsområdet:

 

·        Albertslund Kommune

·        Ballerup Kommune

·        Brøndby Kommune

·        Dragør Kommune

·        Frederiksberg Kommune

·        Gentofte Kommune

·        Gladsaxe Kommune

·        Glostrup Kommune

·        Herlev Kommune

·        Hvidovre Kommune

·        Høje-Taastrup Kommune

·        Ishøj Kommune

·        Københavns Kommune

·        Lyngby-Tårbæk Kommune

·        Rødovre Kommune

·        Tårnby Kommune

·        Vallensbæk Kommune

 

 •  

Kontakt os

Arbejdsmiljø

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef
Medarbejderprofil
Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil