Gemt

Du må gerne holde og deltage i konferencer

17. september 2020

Telefonen ringer ekstra meget for tiden hos hoteller og konferencesteder landet over. I røret er lettere forvirrede kunder, der spørger til hvilke regler der gælder og om det fortsat er muligt at holde møder. Dansk Erhverv giver her et overblik.


Det forhold, at forsamlingsforbuddet for nylig er sænket fra 100 til 50 personer i visse dele af landet, betyder ikke, at f.eks. konferencer og julefrokoster ikke kan afholdes. For konferencer, events m.v. må der fortsat forsamles op til 500 deltagere per arrangement (inklusiv personale), forudsat at deltagerne i det væsentlige sidder ned, at lokalet har en tilstrækkelig størrelse, og at myndighedernes sektorpartnerskabsretningslinjer i øvrigt efterleves.

Hoteller, konferencecentre, restauranter og andre virksomheder, der tilbyder turisme- og oplevelsesprodukter, er omfattet af specifikke sektorpartnerskabsretningslinjer. Retningslinjerne regulerer blandt andet, hvordan man skal indrette lokaler for at sikre god afstand, og hvordan man sikrer god adfærd, hygiejne mv.

Se retningslinjer:

Retningslinjer for serveringssteder og overnatningssteder (pdf)

Retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum


Særligt for messer
Messeaktiviteter, hvor gæster går rundt og besøger flere forskellige stande, er henvist til at følge retningslinjerne for storcentre, stormagasiner og arkader mv., hvor kunderne på tilsvarende vis går rundt og besøger flere butikker.

Retningslinjer for indkøbscentre og stormagasiner (pdf) 

Kontakt os