Gemt

Fødevarestyrelsens tilsynsførende skal ikke fremvise negativ Covid-19-test

29. september 2020

Fødevarekontrollen fungerer som udgangspunkt normalt under Covid-19-pandemien, men de tilsynsførende følger eventuelle forholdsregler i virksomheden på kontroltidspunktet, dog ikke krav om en negativ Covid-19-test.

I forbindelse med Covid-19-pandemien har Fødevarestyrelsen oplevet, at flere virksomheder kræver, at de tilsynsførende overholder forskellige sundhedskrav på kontroltidspunktet. Herunder kræver nogle virksomheder en negativ Covid-19-test (Covid-19-pas). Fødevarestyrelsen har imidlertid besluttet, at deres ansatte ikke skal efterleve kravet om et Covid-19-pas, da sundhedsmyndighederne ikke anbefaler, at raske og symptomfrie lader sig systematisk teste.

Fødevarestyrelsen udfører kontrol som normalt og i respekt for virksomhedens øvrige forholdsregler under Covid-19-pandemien. Blandt andet benytter de tilsynsførende gerne særlige værnemidler, hvis virksomheden ønsker det, og stiller dem til rådighed. Fødevarestyrelsens medarbejdere overholder, som alle andre, sundhedsmyndighedernes retningslinjer om blandt andet hygiejne, afstand og selvisolation ved symptomer på sygdom.

Læs mere på Fødevarestyrelsen emneside om coronavirus: Fødevarestyrelsens sider om Coronavirus (Covid-19).

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fagchef for fødevarer