Gemt

Forlængelse af kompensationsordning for faste omkostninger

Opdatering vedr. nyhed om deadline for kompensationsordninger

Deadline 30. september gælder kun den gamle ordning
Dansk Erhverv har efterfølgende været i kontakt med Erhvervsstyrelsen, der har bekræftet, at indberetningsfristen i morgen onsdag den 30.09.2020 kun gælder kun den gamle ordning.

Den nye ordning (forlængelsen) kan ikke søge endnu
Ansøgninger der relaterer sig til forlængelsen kan man ikke ansøge om endnu. Den afventer på nuværende tidspunktet stadig en godkendelse ifølge statsstøtteordningen.

Følg med på Erhvervsstyrelsens hjemmeside - og nyhedsbreve fra Dansk Erhverv
Der vil blive åbnet for ansøgninger på et senere tidspunkt. Dansk Erhverv opfordrer sine medlemmer til at følge med på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og via nyhedsbreve fra Dansk Erhverv.

 

Opdateret 29. september kl. 16.20 

24. september 2020

Dansk Erhverv har modtaget flere medlemshenvendelser, der giver udtryk for usikkerhed i forbindelse med kompensationsordningen for faste omkostninger. Folketingets partier har for nylig valgt at forlænge ordningen med tilbagevirkende kraft fra den 9. juli. Det falder på et tørt sted for store dele af personbefordringen.


Blandt Dansk Erhvervs medlemmer har der været tvivl i forhold til, hvorvidt regeringens kompensationsordning for faste omkostninger udløber eller forlænges. Folketingets partier har nu anerkendt, at en række erhverv er særligt påvirkede af COVID-19, og i sidste uge har partierne derfor vedtaget at forlænge den nuværende ordning. Forlængelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. juli og vil gælde til og med den 31. oktober 2021.

Ordningen er målrettet de virksomheder, der er særligt påvirket på grund af følgende coronarestriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

For at få kompensation skal virksomheder kunne dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 procent. Dertil var der tidligere et krav om, at virksomheder samtidig skulle dokumentere, at halvdelen af deres omsætning i perioden juli til august 2019 kom fra udenlandske kunder. Dette krav er nu ophævet, hvilket er en god nyhed for mange brancher. Særligt vil taxier, turistbusser og biludlejere få glæde af, at kravet er ophævet, og dermed af den forlængede kompensationsordning.

Dansk Erhverv bifalder, at Folketingets partier har forlænget ordningen, der er helt essentiel for de berørte brancher, hvilket kan give dem en smule ro i dagligdagen. Næste skridt bør nu være at tænke langsigtet og skabe klarhed om, hvordan der skal handles, hvis der kommer yderligere restriktioner, eller hvis en ny krisesituation opstår.

Læs mere om ordningen her: Faktaark om aftale for restriktionsramte virksomheder, kulturliv og idræt.

Kontakt os

Transport

Christoffer Greenfort

Chefkonsulent