Gemt

Genstart af dansk eksport

17. september 2020

Corona-pandemien er fortsat en alvorlig mavepuster til dansk erhvervsliv. Mens historisk store hjælpepakker har medvirket til at holde hånden under dansk økonomi og privatforbrug, oplever mange af vores vigtigste eksportmarkeder et betydeligt større tilbageslag. 96 nye anbefalinger skal genstarte dansk eksport.

Den globale corona-krise har ramt mange danske eksporterhverv særlig voldsomt, og derfor vedtog et samlet Folketing kort før sommerferien en eksportpakke på 500 mio. kr., som skulle give både førstehjælp og søsætte mere langsigtede støttetiltag for danske eksportvirksomheder.

Dansk Erhverv har sammen med de øvrige erhvervsorganisationer og udvalgte eksportvirksomheder deltaget i otte sektoropdelte genstartsteams til udmøntning af de 500 mio. kr. De otte teams indenfor life science & biotek, turisme & oplevelsesøkonomi, produktionsvirksomheder & grøn teknologi, små og mellemstore virksomheder, luftfart, mode & tekstil, fødevarer samt det blå Danmark afleverede tirsdag 96 anbefalinger til regeringen. Det er nu meningen, at anbefalingerne skal indgå som grundlag i de kommende forhandlinger på Christiansborg. I Dansk Erhverv glæder adm. direktør Brian Mikkelsen sig over resultatet.

”Et imponerende arbejde, som de otte genstartsteams til genstart af dansk eksport fik afsluttet i går med 96 anbefalinger. Det er en blanding af akut førstehjælp og mere langsigtede støtteindsatser. Begge dele er nødvendige for de mange klemte eksportvirksomheder,” siger han.

Nuancerede rejsevejledninger og permanent forhøjet F&U-fradrag
Blandt her og nu-tiltagene har det været en mærkesag for Dansk Erhverv at lette adgangen til Danmark for erhvervsrejsende med hurtig testning og prøvesvar på alle indrejsedestinationer samt at få Udenrigsministeriet til at nuancere rejsevejledningerne mere, herunder udarbejde regionale vejledninger overfor de lande, hvor datagrundlaget tillader det. Det har store økonomiske konsekvenser for mange erhvervsdrivende, om Udenrigsministeriet kategoriserer lande som gule eller røde. Da corona-smitten typisk rammer forskellige regioner forskelligt, bør rejsevejledningerne blive mere præcise og lokale.

En anden af Dansk Erhvervs mærkesager, der er på listen, er et permanent forhøjet F&U-fradrag på 130 pct., som skal bidrage til at fastholde virksomheders F&U-aktiviteter i Danmark.

Fradraget er en mærkesag, da flere F&U-intensive virksomheder, såsom den danske høreapparatsklynge, har oplevet et stort fald i deres eksportafsætning samtidig med, at deres udgifter til den vigtige forskning og udvikling af nye teknologier har været uændrede under corona-krisen. Derfor er der akut behov for at gøre det midlertidige F&U-fradrag på 130 pct., som kun gælder i 2020 og 2021, permanent af hensyn til at bevare de mange højtspecialiserede F&U-arbejdspladser i Danmark.

Kamp om markedsandele
Tre vigtige anbefalinger i forhold til danske smv’er går på at oprette dels en markedsmodningsfacilitet i EKF til forstudier af smv'ers grønne eksportprojekter, dels en offentlig tilskudspulje til smv'ers eksport gennem digitale kanaler, herunder investeringsstøtte til softwareløsninger og dels en øget indsats for robuste og grønne værdikæder i en tid med øget global protektionisme. Endelig er der også en anbefaling om introduktion af blockchain-teknologi til markedsføring af bæredygtige danske fødevarer og til dokumentation af fødevaresikkerhed. Ikke mindst på store asiatiske vækstmarkeder som Kina og Indien er der en klar tendens i retning af langt større folkelig opmærksomhed på fødevaresikkerhed, hvilket flugter godt med danske styrkepositioner indenfor kvalitet og bæredygtighed.

”I skyggen af corona bliver kampen om globale markedsandele kun endnu hårdere fremover, og den kamp skal dansk erhvervsliv vinde,” siger Brian Mikkelsen.

Forhåbentligt bliver der nu skabt de rette praktiske håndtag til, at virksomhederne kan tilgå de mange nye hjælpetiltag hurtigt og effektivt. Det vil Dansk Erhverv arbejde målrettet for i den kommende tid.

Læs alle anbefalingerne på Erhvervsministeriet hjemmeside: Genstart af Danmark

Kontakt os

EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil