Gemt

Grønne brændstoffer skal være en af Danmarks styrker

10. september 2020

Dansk Erhverv er enig med Eldrup-kommissionen i, at elbiler har en central rolle i at gøre bilparken grønnere. Men danskudviklede bæredygtige brændstoffer er lige så grønne som el.

 

De nuværende danske bilafgifter er ikke skruet optimalt sammen, hvis man ønsker at fremme den grønne omstilling, mener Dansk Erhverv. Derfor er organisationen tilfreds med Eldrup-kommissionens første rapport om elbilers fremtid i Danmark og prisen for at udskifte vognparken.

”Delrapporten er meget grundig og kommer med forslag til ændringer, der fører frem mod et grønnere Danmark,” siger Dansk Erhvervs fagchef for transport og infrastruktur, Jesper Højte Stenbæk, der tilføjer:

”Vi har en vision om, at Danmark skal være verdens bedste til at udnytte mulighederne i den grønne omstilling. Det er ikke uden barrierer, men vi skal udnytte vores evne til at gøre forhindringer til forretninger. Derfor skal vi have fokus på omstillingen i både virksomheder, institutioner og private hjem.”

Elbilerne er desværre ikke konkurrencedygtige

Jesper Højte Stenbæk peger også på behovet for en grøn omstilling af bilindustrien:

”Omstillingen er heldigvis allerede i gang. I Tyskland, USA og Kina vælter elbilerne ud af fabrikkerne. De er desværre endnu ikke konkurrencedygtige med benzin- og dieselbiler, og skal derfor støttes med en afgiftsfritagelse, hvis de skal udbredes hurtigt. I takt med, at priserne falder på elbilerne, falder støttebehovet også, så vi i 2025 kan få fem eller ti elbiler for det, vi støtter en elbil med i dag.”

Eldrup-kommissionens grundige analyse af elbiler handler primært om, hvor mange skattekroner Danmark bør bruge på elbiler nu. Det er efter Dansk Erhvervs opfattelse i den forbindelse også vigtigt at se beløbet i forhold til øvrige formål - for eksempel andre investeringer i grøn omstilling, prioritering af tidlig pension til udvalgte grupper eller styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne, så Danmark kan komme ud af recessionen.

Betingelserne skal være forudsigelige

”Staten inddriver hvert år cirka 50 milliarder kroner fra bilejerne i afgifter. De afgifter er et helt centralt omdrejningspunkt for at komme i gang med en omstilling, der gør det mere attraktivt at investere grønt og klimarigtigt. Samtidig skal det sikres, at bunden ikke går ud af hverken virksomheds- og privatøkonomierne eller konkurrenceevnen. Det er et vigtigt krav til en plan for omstilling, at den skal indeholde forudsigelige betingelser for private og erhvervsliv, når de planlægger bilinvesteringer. Eldrup-kommissionens tidsperspektiv er 2030 for lavemissionsbiler og 2035 for nulemissionsbiler. Det er realistisk i forhold til den tid, der skal til for at gøre bilparken grønnere,” siger Jesper Højte Stenbæk.

Lad EU-krav virke

Det har været et krav til Eldrup-kommissionens arbejde, at omstillingen så vidt muligt også skal understøtte de retninger, dansk forskning og erhvervsstruktur bevæger sig i. Elbiler har ifølge Jesper Højte Stenbæk uden tvivl en stor rolle at spille i fremtidens bilmarked, men selve udviklingen af biler og batterier er efter hans opfattelse ikke en af det danske erhvervslivs styrkepositioner.

”Men det ændrer ikke på, at elbiler er glimrende køretøjer: De har høj komfort, går sjældent i stykker og accelererer hurtigt, men de er desværre stadig relativt dyre. Det gælder særligt, hvis de skal have en rækkevidde, der lever op til de krav, en almindelig dansk familie stiller, eller som en virksomhed kræver af sine firmabiler. Derfor bør vi lade de krav, som EU har stillet til bilfabrikkerne, virke. Kravene vil i sig selv medføre en stor udvikling både teknisk og prismæssigt på elbilmarkedet frem mod 2030 og 2035,” siger Jesper Højte Stenbæk.

Teknologien skal på plads

Derimod går en af dansk forskning og erhvervsudviklings styrkepositioner i retning af bæredygtige biobrændstoffer og electrofuels. Dansk Erhverv gør opmærksom på, at disse brændstoffer er lige så grønne som el, hvorfor vi ikke må glemme disse sektorer i begejstringen for udenlandsk producerede elbiler. Det er derfor vigtigt, at omstillingen også indeholder incitamenter, hvor beskatningen af mere traditionelle brændstoffer følger prisniveauet i det nærmeste udland. Dansk Erhverv ønsker ikke at skabe en grænsehandel, der blot eksporterer problemet til udlandet.

”Vi er helt enige i, at en satellitbaseret vejskat vil være langt mere hensigtsmæssig end de nuværende afgifter. Men vi anerkender også de teknologiske udfordringer, en sådan ordning giver. Alene det faktum, at ingen andre steder i verden pt. har en sådan vejskat, viser udfordringen. Vi foreslår derfor, at der sættes gang i forskning på området - gerne i internationalt samarbejde - så vi har teknologien klar til en sådan vejskat senest i slutningen af årtiet,” siger Jesper Højte Stenbæk.

Lumpsumskat vil bare virke som en ekstra skat

Han understreger, at vejskatten, som den er foreslået på 1.000 kr. om året, ikke kommer til at leve op til formålet.

”En lumpsumskat på et fast beløb vil ikke have en adfærdseffekt og virker de facto bare som en ekstra skat.”

For så vidt angår Eldrup-kommissionens forslag om at erstatte den eksisterende vignetordning for lastbiler med en kilometerbaseret ordning, vil Dansk Erhverv analysere forslaget nærmere i forhold til indvirkning på konkurrenceevnen.

Kontakt os

Handel

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil
Kommunikation

Kristian Kongensgaard

Redaktør