Gemt

Hjælp med COVID-19 smitteopsporing

15. september 2020

Det kan være en god ide at tilbyde kunder og gæster at lade sig registrere, når de deltager i arrangementer eller i øvrigt besøger virksomheden. Datatilsynet har publiceret en blanket, der kan anvendes til registrering af kontaktoplysninger til brug for smitteopsporing.


Hvis virksomheden tilbyder at kunder frivilligt kan registrere kontaktoplysninger anbefaler Dansk Erhverv, at virksomheden benytter Datatilsynets blanket fremfor at udforme egne blanketter. Udover at Datatilsynet har lavet en blanket, der lever op til kravene i databeskyttelsesreglerne, så giver det tryghed og genkendelighed for de personer, der tilbydes registrering.

Her finder du blanketten: Skabelon: Manuel registrering af gæster med henblik på smitteopsporing.

Sådan bruger du blanketten
Hvis virksomheden vælger at tilbyde frivillig registrering, beslutter virksomheden selv, hvordan løsningen skal implementeres. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udfyldte blanketter skal opbevares på en måde, så det ikke er muligt for uvedkommende at få adgang til blanketter eller informationer på blanketterne. Derfor er en oplagt løsning at opsætte en aflåst postkasse eller lignende, hvori kunderne kan aflevere blanketterne.

Opbevaring og sletning
Dansk Erhverv anbefaler, at blanketterne samles dagligt og opbevares aflåst i virksomheden. Efter endt opbevaringsperiode, skal blanketterne bortskaffes sikkert fx ved at makulere dem eller på anden vis destruere dem, så oplysninger på blanketterne ikke længere kan læses.

Spørgsmål til håndtering af smitteopsporing
Medlemmer af Dansk Erhverv kan få vejledning til, hvordan virksomheden implementere blanketter til brug for smitteopsporing. Henvendelse herom kan rettes til Dansk Erhverv på telefon 33 74 60 00 eller info@danskerhverv.dk.

Kontakt os

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil