; ;
Gemt

Kommunernes revurdering af sygedagpengesager sat på pause

Dansk Erhverv | Personale - 21. september 2020

Som følge af COVID-19 er kommunernes revurdering af sygedagpengesager sat på pause.

 

Det betyder, at kommunen frem til den 31. oktober 2020 og op til måneden efter ikke kan stoppe sygedagpengerefusionen med den begrundelse, at medarbejderen har ramt varighedsbegrænsningen i sygedagpengeloven, eller i øvrigt nedsætte refusionen, fordi medarbejderen skal overgå til et jobafklaringsforløb.

Når en langtidssygemeldt medarbejder har været sygemeldt i 22 uger, skal kommunen revurdere sagen og tage stilling til, om medarbejderen opfylder en af sygedagpengelovens forlængelsesmuligheder. Hvis medarbejderen ikke opfylder kravene for forlængelse, overgår medarbejderen til et jobafklaringsforløb. Det betyder, at sygedagpengeudbetalingen ophører, og i stedet udbetales der en ressourceforløbsydelse.

Pause siden 9. marts 2020
Som følge af COVID-19 er der vedtaget en midlertidig lov, som med virkning fra den 9. marts 2020 sætter kommunens revurdering på pause med den konsekvens, at medarbejderen fortsætter med at få sygedagpenge. I første omgang var perioden sat til at ophøre den 30. juni 2020. Dette blev forlænget til den 30. september 2020, og ved seneste ændringslov er der lagt yderligere en måned til, så fristen nu er sat til den 31. oktober 2020.

Det betyder, at udbetalingen af sygedagpenge er midlertidigt forlænget med yderligere en måned. Dermed vil en medarbejder, der rammer 22 ugers grænsen inden den 31. oktober 2020, være berettiget til mindst en måneds yderligere sygedagpenge.

Eksempler:

  • Medarbejderen ramte 22 ugers grænsen den 1. september 2020. Loven giver medarbejderen ret til sygedagpenge til og med den 31. oktober 2020.
  • Medarbejderen rammer 22 ugers grænsen den 30. oktober 2020. Loven giver medarbejderen ret til sygedagpenge til og med den 30. november 2020.

Det samme gør sig gældende for medarbejdere, der før den 9. marts 2020 har fået sygedagpengene forlænget, fordi de opfyldte en af sygedagpengelovens forlængelsesmuligheder, men som nu ikke længere opfylder betingelserne for fortsat sygedagpengeudbetalingen. En sådan medarbejder vil på linje med ovenstående eksempler fortsætte med at få udbetalt sygedagpenge mindst til og med den 31. oktober 2020 og op til en måned efter.

Mister din virksomhed refusion?
Har du oplevet, at din virksomhed har mistet/mister refusionen for en medarbejder, eller at refusionen er nedsat, fordi medarbejderen er overgået til ressourceforløbsydelse i perioden fra den 9. marts til og med den 31. oktober 2020 og op til en måned efter, bør du derfor klage til kommunen og gøre opmærksom på, at sygedagpengeudbetalingen skal fortsætte indtil mindst den 31. oktober 2020.

Du er også velkommen til at søge rådgivning i Dansk Erhverv, hvis du er i tvivl, om din virksomhed har krav på yderligere refusion.