; ;
Gemt

Ny trepartsaftale skal hjælpe corona-ramte børnefamilier

11. september 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at indføre en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19. Ordningen forventes at træde i kraft 1. oktober 2020.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år, som er blevet hjemsendt fra skole eller institution som nære kontakter, uden at børnene nødvendigvis selv har symptomer samt forældre til børn til og med 13 år, der er konstateret smittet med COVID-19.

Trepartsaftale giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Aftalen gælder frem til den 31. december 2020 og er maksimeret til 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns eventuelle første og anden sygedag. Forældrenes arbejdsgiver skal udarbejde erklæring på, at disse dage er anvendt forud for ansøgning om dagpenge.

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Dansk Erhverv opfordrer dog til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiveren, idet der ikke er ret til dagpengeydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Der er således tale om fraværsdage uden løn fra virksomheden.

Dansk Erhverv skal afslutningsvist bemærke, at hvis virksomheden vælger at udbetale løn til forældre, der vælger at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation som følge af et COVID-19 smittet barn, kan der efter omstændighederne være adgang til refusion af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hvis medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra.