Gemt

Opdaterede retningslinjer for hele detailhandlen under udbruddet af Covid-19

25. september 2020

Myndighedernes retningslinjer om ansvarlig indretning i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af Covid-19 er blevet opdateret. Der er nu tale om én samlet retningslinje for hele detailhandlen, inklusive dagligvarehandlen.

 

De opdaterede retningslinjer træder i kraft den 25. september 2020 og er en sammenskrivning af de to tidligere sektorpartnerskabsretningslinjer for udvalgsvarebutikker og for indkøbscentre, stormagasiner mv. Derudover omfatter retningslinjerne nu også dagligvarehandlen og gælder derfor nu for hele detailhandlen, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, arkader, baserer mv.

Nyt krav om opsynspersonale
Af retningslinjerne fremgår bl.a. en mere detaljeret beskrivelse af kravet om opsynspersonale i butikker over 2000 kvm (jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger mv. (link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1371). På trods af dette nye krav om opsynspersonale i store butikker, er der desværre ikke blevet lempet på de strengere kvadratmeterkrav, som varehuse, stormagasiner og andre store butikker har været underlagt siden foråret.

Kontakt Dansk Erhvervs juridiske hotline på 3374 6400 ved eventuelle spørgsmål.

Læs de opdaterede retningslinjer her:

Nye retningslinjer for detailhandlen 250920

pdf

Download

Kontakt os