Gemt

Nye smitteforebyggende tiltag i detailhandlen

18. september 2020

Ved dagens pressemøde blev der indført krav om skiltning på alle serveringssteder om maks. antal kunder tilladt i butikken samt krav om synligt opsynspersonale i store detailbutikker. Derudover mindede regeringen endnu engang befolkningen om at udvise samfundssind og huske de gode råd om hygiejnisk adfærd.  

”Københavner-restriktioner” bliver landsdækkende
Som følge af det stigende smittetryk har statsministeren i dag indført yderligere restriktioner i hele landet. De restriktioner, der indtil nu har været gældende for København og dets omegnskommuner, bliver nu udvidet til at gælde i hele Danmark. Det betyder bl.a., at personale og gæster på alle landets serveringssteder som restauranter, cafeer mv. nu skal bære mundbind eller visir. Ligeledes får de alle begrænset deres åbningstid til kl. 22 med undtagelse af salg af take-away. De nye restriktioner vil være gældende fra kl. 12:00 lørdag d. 19. september 2020 og indtil videre frem til d. 4. oktober 2020.

Krav om skiltning med maks. antal personer på serveringssteder
For alle serveringssteder, hvortil offentligheden har adgang, indføres der krav om skiltning, der angiver, hvor mange gæster eller kunder, der må gives adgang til i henhold til de kvadratmeterkrav, som gælder for butikstypen jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger mv. (Retsinformation - bekendtgørelse ). Skiltet findes her Politi.dk - infografik

Krav om synligt opsynspersonale i butikker
Der indføres krav om synligt opsynspersonale i lokaler i detailhandlen på over 2000 m2, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv. Opsynspersonalet skal påse, at de gældende krav om hygiejnisk adfærd bliver overholdt. Dette krav forventes at gælde fra den 25. september 2020.

Gode råd om hygiejnisk adfærd
Store dele af detailhandelen har været åbne gennem hele coronaperioden og har vist stor omstillingsparathed og eksekveringskraft i forhold til at efterleve de sundhedsmæssige tiltag for at mindske smittespredning. Helt overordnet har kundernes færden i butikkerne foregået i trygge rammer. Med dagens melding fra statsministeren er det derfor vigtigt at sikre sig, at de gode råd om hygiejnisk adfærd i detailbutikker fortsat overholdes.

De gode råd er bl.a.:

  • At opfordre til at indkøb kun bør foretages af ét familiemedlem ad gangen
  • At sikre høj hygiejnisk standard af butiksområdet ved hyppig rengøring og afspritning - særligt i spidsbelastningsperioderne.
  • At sikre nem og synlig adgang til håndsprit ved indgangen til butiksområdet samt evt. andre centrale steder i butikken, og at spritdispensere til stadighed er fyldt op.

Læs mere i Sundheds- og Ældreministeriets nyhed fra 18. september 2020 (Nye tiltag til håndtering af smittespredning)

Kontakt os

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent