Gemt

Status på de sidste hjælpepakker

30. september 2020

Den nuværende situation stiller fortsat store krav til langt størstedelen af dansk erhvervsliv, og de sidste måneders hjælpepakker er under udfasning, men i forskellige tempi. Vi giver jer overblikket i skemaet nedenfor.


Som tidligere skrevet i Erhvervsjura Nyt, så vil udfasningen af hjælpepakken til udskydelse af momsindbetalinger først blive endeligt udfaset den 1. marts 2021. For yderligere information om frister se: Betaling og frister - for virksomheder.

Hjælpepakkerne vedrørende arbejdsfordeling og sygedagpenge vil blive videreført frem til 31. december 2020 med mulighed for yderligere fire måneders forlængelse ind i 2021, og de behandles ikke nedenfor.

Hjælpepakker

Status og frist for ansøgning

Lønkompensation for lønmodtagere – virksomheder fortsat omfattet af forbud mod at holde åbent

Virksomheder, der fortsat er omfattet af forbud mod at holde åbent, kan søge om lønkompensation efter 29. august 2020.

De nærmere vilkår for forlængelsen er politisk besluttet, men der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse for den forlængede periode.

Ikke åben for ansøgning

Kompensation for aflysning af arrangementer

Kompensation for arrangører, som har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer med over 350 deltagere i perioden 6. marts til 31. august 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 31. december 2020

Kompensation til sæsonafhængige selvstændige og freelancere

Kompensationsordning til selvstændige og freelancere, hvis kerneforretning er kraftigt påvirket af forbuddet mod større arrangementer. Omsætningstabet skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af Covid-19.

Åben for ansøgning

Perioden 1. maj til og med 31. august

(perioden kan kun omfatte tre måneder)

Frist: 31. oktober 2020

Kompensation for virksomheder omfattet af restriktioner

Virksomheder, som er omfattet af restriktioner (for eksempel forbud mod at holde åbent og forsamlingsforbud på over 500 personer), kan søge om kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juli til og med den 31. august 2020.

Det er politisk besluttet at forlænge ordningen, således at den omfatter perioden 1. september til 31. oktober. De nærmere vilkår for ordningen er politisk besluttet, men der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse.

Åben for ansøgning

Perioden 9. juli til og med 31. august 2020

Frist: 30. september 2020 / 30. november 2020

Kompensation for restaurant, bar, café berørt af forbud mod at holde åbent på visse tidspunkter

Hvis du driver restaurant, bar, café eller lignende, kan din forretning være berørt af forbud mod at holde åbent på visse tidspunkter. Det giver dig mulighed for at få midlertidig kompensation for faste omkostninger samt midlertidig kompensation på tabt omsætning. Det gælder også, hvis du er underleverandør.

De nærmere vilkår for ordningen er politisk besluttet, men der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse.

Ikke åben for ansøgning

 

Der er ligeledes en række kompensationsordninger på kulturområdet, der fortsat kan ansøges, se nærmere her: Nye tiltag skal hindre spredning af Covid-19.