Gemt

Stofmundbind med kemisk anti-virusbehandling skal være godkendt som biocidprodukt

15. september 2020

Kemikaliebehandling af stofmundbind skal tilføre en ekstra virkning mod bakterier eller vira. Men hvis du vil sælge stofmundbind med kemisk anti-virusbehandling skal du sikre dig, at mundbindet er godkendt af myndigheder. Der er på nuværende tidspunkt ikke godkendte biocidbehandlede stofmundbind.


Der er i øjeblikket en øget smittespredning i samfundet, og mundbind er blevet synlige i gadebilledet og i offentlig transport. Der findes mange forskellige typer af mundbind, og derfor gør Miljøstyrelsen opmærksom på, at stofmundbind med kemisk anti-virusbehandling karakteriseres som et biocidprodukt.

Stofmundbind med kemikalier – for eksempel sølv, kobber eller zink, der slår bakterier og vira ihjel – er såkaldte biocider og er derfor omfattet af reglerne i biocidforordningen.

Aktivstoffet skal være godkendt eller under vurdering
Hvis man vil markedsføre biocidbehandlede stofmundbind, skal man sikre sig, at det aktivstof, som mundbindet er behandlet med, er godkendt eller under vurdering på EU-niveau. Hvis aktivstoffet fortsat er under vurdering, kan produktet markedsføres efter registrering i Produktregisteret. Hvis aktivstoffet er godkendt, skal selve produktet først godkendes i Miljøstyrelsen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke godkendte biocidbehandlede stofmundbind.

Hvis aktivstoffet ikke er under vurdering i EU, eller godkendelsen er afvist, må mundbindet ikke markedsføres. Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, at der i dag er ulovlige mundbind på markedet. Det er producentens ansvar at kunne dokumentere en påstand om, at noget er antibakterielt eller kan slå vira ihjel.

Hvis der i Danmark skulle opstå en mangelsituation på mundbind, og det vurderes, at biocidbehandlede stofmundbind kan bidrage til at afhjælpe situationen, vil Miljøstyrelsen kunne udstede midlertidige dispensationer.

Miljøstyrelsens biocid-helpdesk kan vejlede om reglerne til både producenter, indkøbere og borgere.

Der gælder andre regler for mundbind, der er at betragte som værnemidler eller medicinsk udstyr. Her er det henoholdsvis Sikkerhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens regler, der fastsætter kravene til mundbindene.

Læs mere

For yderligere oplysninger
Kontakt Miljøstyrelsens helpdesk: biocideshelpdesk@mst.dk.