Gemt

COVID-19: Sygedagpenge til personer med særlig risiko for smitte

21. september 2020

Folketinget har vedtaget at forlænge den midlertidige ordning frem til den 31. december 2020. Ordningen giver mulighed for, at personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med COVID-19 samt pårørende kan modtage sygedagpenge. 

 

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.

Ordningen blev indført i maj 2020, gældende frem til den 31. august 2020. Dette er nu forlænget frem til den 31. december 2020 og fortsætter således i sin nuværende form.

Dansk Erhverv har i Kort Nyt fra den 20. maj 2020 beskrevet ordningens indhold. Læs mere her: Ny hastelov om særlige risikogrupper.