Gemt

Dansk Erhverv glæder sig over hurtigere genåbning

16. april 2021

En netop indgået politisk aftale fremrykker genåbningen af en række aktiviteter. Det vil gøre en stor forskel for mange virksomheder, men mulige forsinkelser af vaccineudrulningen bekymrer og kalder på handling, lyder det fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Et bredt politisk flertal er torsdag aften blevet enige om en aftale, der bl.a. indebærer fremrykning af åbninger planlagt til den 6. maj til den 21. april, samt at der ikke vil blive krævet coronapas for at nyde godt af udendørs servering. Desuden vil det fra den 21. april blive muligt at få indendørs servering, forudsat at man kan fremvise coronapas og har bestilt bord.

”Overordnet er det yderst glædeligt, at genåbningen nu bliver fremrykket. Danskerne har opført sig ansvarligt, og derfor er det både godt og rigtigt, at der bliver genåbnet hurtigere end oprindeligt aftalt. Fortsætter smittetallene de positive takter, så forventer vi naturligvis, at der kommer nye aftaler, som vil mindske restriktionerne,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Coronapasset bør give adgang til flere
Det er dog bekymrende, at udfasningen er betinget af vaccineudrulningen. Desuden forventer Dansk Erhverv, at omkring 100.000 jobs fortsat vil være berørt af restriktionerne hen over sommeren, og potentielt også ind i starten af efteråret, hvis vaccinen fra Johnson & Johnson droppes helt. Der er vel og mærke primært tale om tabte jobs i de i forvejen hårdt prøvede oplevelseserhverv.

”Vaccinekalenderen er jo blevet skubbet frem og tilbage i den seneste tid. Lige nu ser det desværre noget sort ud. Og en større forsinkelse af vaccineudrulningen sker på et meget uheldigt tidspunkt, fordi højsæsonen for de hårdt ramte oplevelseserhverv netop står for døren. På den baggrund bør det tænkes ind, at coronapasset kan bruges til at skubbe antallet af deltagere opad i forhold til for eksempel adgang til festivaler, koncerter, fodboldkampe og så videre. I den indgåede aftale ligger en udfasning af det såkaldte lille forsamlingsforbud. Det er positivt, at forhandlingerne har resulteret i dette. Det er dog fortsat uvist, om der for eksempel kan afholdes for eksempel musikfestivaler til sommer. Det understreger vigtigheden i, at det ikke må gå for stærkt med at udfase kompensationspakkerne. Så længe driften er påvirket af restriktioner, så skal der være kompensation,” siger Brian Mikkelsen.

Brug for stimuli
Selv om der nu er skabt yderligere klarhed i forhold til genåbningen af Danmark, så er der fortsat usikkerhed, og der er et stort behov for at sikre

”Der er et stort behov for at sætte gang i hjulene igen. Turisme- og oplevelseserhvervene har samlet tabt milliarder af kroner og 41.700 lønmodtagerjobs det seneste år. Der er behov for stimuli. Dansk Erhverv foreslår i den forbindelse blandt andet, at et oplevelsesfradrag for danskerne, momstiltag rettet mod hoteller og restauranter, en fjernelse af begrænsning på underskudsfremførsel og en lang række tiltag, der skal sikre, at udenlandske turister vælger Danmark som destination,” siger Brian Mikkelsen.

Uddrag af aftale om fremrykning af genåbning

Den 22. marts 2021 indgik regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark.

Det fremgår i forhold til genåbning pr. 21. april 2021, at de store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. genåbner. Desuden genåbnes uden coronapas udendørsservering på restauranter og cafeer mv., og med coronapas museer, inkl. videnspædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller samt biblioteker. Endelig følger det af rammeaftalen, at der åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

Partierne er på baggrund af oplæg fra myndighederne enige om, at åbningen for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år skal omfatte alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne.

Restauranter og cafeer mv. skal holde lukket for offentligheden i perioden kl. 23 til kl. 5, dog må sidste udskænkning ikke ske senere end kl. 22.

Partierne er enige om, at følgende kan genåbne pr. 21. april 2021:

  • 80 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet. Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • Mulighed for anvendelse af udendørsarealer på videregående uddannelser til undervisningsbrug. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet. Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • 30 pct. fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet. Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • 5.-8. klasse i grundskolen får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Genåbning sker på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • Forsamlingsforbuddet udfases - se plan for udfasning i aftalen.
  • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter.

Partierne er desuden enige om at fremrykke genåbningen af følgende elementer fra senere faser i rammeaftalen af 22. marts 2021, således at følgende kan åbne pr. 21. april 2021:

  • Indendørsservering med krav om coronapas og forudgående bordbestilling.
  • Indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas.
  • Fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder) med klart adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand med egen ind- og udgang mv. (tilpasset superligaordning) og med krav om coronapas samt registrering af samtlige tilskuere med henblik på understøttelse af smitteopsporingen. Fsva. øvrige store forsamlinger og arrangementer noterer partierne sig, at ekspertgruppen om afholdelse af store forsamlinger og arrangementer forventes at afrapportere i begyndelsen af uge 16.
  • Daghøjskoler, inkl. seniorhøjskoler, med testkrav svarende til testmodellen påuddannelsesområdet.

Læs hele aftalen på jm.dk: Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef