Gemt

Husk muligheden for løbende udbetaling af bidrag til Fritvalgs Lønkonto

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 22. april 2021

På HK-området er det muligt at udbetale hele eller dele af fritvalgsbidraget løbende i stedet for to gange årligt. Løbende udbetaling forudsætter, at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe valg om anvendelsen af bidraget.


Medarbejderens Fritvalgs Lønkonto kan komme til udbetaling i forbindelse med frihed til fx ferie, feriefridage, børneomsorgsdage m.m., dog maksimalt to gange årligt. Virksomheden har desuden under visse betingelser mulighed for at foretage løbende udbetaling af hele eller dele af bidraget.

Aftalen om løbende udbetaling med HK HANDEL og HK Privat omfatter Butiksoverenskomsten, Funktionæroverenskomsten, IT-overenskomsten og Reklame- og Forlagsoverenskomsten. Løbende udbetaling af Fritvalgs Lønkonto på andre områder afhænger af, hvad der er aftalt i den enkelte overenskomst. Tjek reglerne i overenskomsten eller kontakt Dansk Erhverv for rådgivning, inden du foretager løbende udbetaling.

Betingelser for løbende udbetaling
Betingelsen for at der kan ske løbende udbetaling af bidraget til Fritvalgs Lønkontoen er, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe et valg om anvendelse af Fritvalgs Lønkontoen. En sådan dokumentation kan f.eks. sikres ved at opfordringen sker via de sædvanlige kanaler og medier, som virksomheden normalt bruger til at kommunikere med medarbejderne.

Medarbejderens valg for Fritvalgs Lønkontoen
Medarbejderen kan træffe forskellige valg for anvendelsen af sin Fritvalgs Lønkonto:

1. Medarbejdere med ret til arbejdsmarkedspension, kan vælge at hele eller dele af Fritvalgsopsparingen, skal indbetales til pensionsordningen i det kommende ferieår.

2. Medarbejdere med ret til seniordage, kan vælge, at Fritvalgs Lønkontoen anvendes til finansiering af seniorfridage i ferieafholdelsesperioden.

3. Medarbejdere med ret til feriefridage kan vælge at konvertere en eller flere feriefridage for det kommende ferieår til Fritvalgs Lønkontoen i stedet for afholdelse.

Såfremt medarbejderen ikke disponerer over hele eller dele af Fritvalgs Kontoen, kan virksomheden løbende udbetale det resterende bidrag til Fritvalgs Lønkonto. For nogle medarbejdere kan det være en fordel at få beløbet udbetalt løbende frem for kun to gange årligt.

Frist for medarbejderens valg
Ønsker medarbejderen at disponere over sin Fritvalgs Lønkonto, skal medarbejderen træffe valg i maj måned 2021. Valget får virkning fra den 1. september 2021. Disponerer medarbejderen ikke over hele sin Fritvalgs Lønkonto inden den 1. juni 2021, kan virksomheden vælge at udbetale det resterende bidrag løbende med medarbejderens løn.

Alternativt lokalaftale om løbende udbetaling
Som et alternativ til ovenstående, kan virksomheden indgå aftale med den lokale tillidsrepræsentant om at hele eller dele af medarbejderens bidrag til Fritvalgs Lønkontoen udbetales løbende. Hvis ikke der er valgt en lokal tillidsrepræsentant, kan aftalen indgås med den lokale HK-afdeling. For koncerner og virksomheder med flere lokationer kan der kun indgås aftale med HK Privat – HK HANDEL. Kontakt Dansk Erhverv for rådgivning omkring indgåelse af en sådan lokalaftale

 

Kontakt os