Gemt

Markant lempede arealkrav i hele detailhandlen og genåbning af ”små” centre

13. april 2021

Den 13. april lempes og forenkles arealkravene i hele detailhandlen, så der ikke længere skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, centre mv. Derudover må ”små” centre under 15.000 kvm genåbne, og kravet om tidsbestilling i butikker over 10.000 kvm bortfalder.

Den 13. april 2021 får detailhandlen, uanset sektor eller størrelse, et lavere krav til hvor mange kunder pr. kvadratmeter der må tillades adgang for. Det betyder fx, at store udvalgsvarebutikker på over 10.000 kvm, der tidligere havde et maks. på 250 kunder i butikken, nu må tillade adgang for én kunde pr. 10 kvm areal, hvortil offentligheden har adgang. Ligeledes bortfalder kravet om tidsbestilling eller kø-system for butikker over 10.000 kvm. Dansk Erhverv har kæmpet for logiske og lavere arealkrav, da der ikke har været evidens for, at der har været udfordringer med smittespredning i detailhandlen gennem hele corona-pandemien.

Samtidig bliver det også tilladt for indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på mindre end 15.000 kvm at genåbne (gælder ikke Ishøj Kommune). Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal større end 15.000 kvm må genåbne den 21. april 2021.

Kravene til mundbind, håndhygiejne, skiltning mv. er stadig gældende i hele detailhandlen. Få et overblik over alle kravene i Dansk Erhvervs oversigt samt i bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas med efterfølgende ændringer pr. 13. april 2021.

De nye arealkrav for detailhandlen gældende fra 13. april 2021

Areal

Antal kvm pr. kunde

0-1.999 kvm

4 kvm

2.000-4.999 kvm

6 kvm, dog min. 500 kunder*

5.000-9.999 kvm

8 kvm, dog min. 833 kunder*

10.000 kvm og derover

10 kvm, dog min. 1250 kunder*

*Svarende til det maksimale antal kunder på trinnet under. Det vil fx sige, at en butik med et areal på mellem 5.000-9.999 kvm som minimum kan give adgang til 833 kunder, der er det maksimale antal kunder for butikker med et areal mellem 2.000-4.999 kvm.

Lokale og automatiske nedlukninger
Der er blevet udarbejdet en model for automatisk, lokal nedlukning af bl.a. udvalgsvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner mv. i specifikke sogn eller kommuner, hvis de opfylder en række kriterier. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation, og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov. Kriterierne kan ses her: Ny automatisk model for lokale nedlukninger | Sundhedsministeriet (sum.dk).

Læs hvordan myndighederne forventer at forholde sig til lokale nedlukninger her: Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19.pdf (coronasmitte.dk).

Følg de daglige smittetal direkte på SSI’s dashboard: COVID-19 Dashboard (arcgis.com).

Vejledninger

Få et overblik over reglerne på Dansk Erhvervs hjemmeside: Detailhandlen hårdt ramt af corona (danskerhverv.dk).

Læs Erhvervsministeriets Q&A om nedlukning af detailhandlen.

Læs Erhvervsministeriets sektorpartnerskabsretningslinjer for detailhandlen.

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil
Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer