Gemt

Mindre selvstændige slipper billigere ved efterkontrol

15. april 2021

Selvstændige erhvervsdrivende, som har fået udbetalt mindre end 250.000 kr. i kompensation for restriktionerne under covid-19, kan få refunderet 80 procent af udgifterne til revisor i forbindelse med efterkontrol.

Under corona-krisen har mange virksomheder ansøgt om kompensation med udgangspunkt i virksomhedens egne forventninger til omsætningsnedgang og omkostninger.

For at minimere risikoen for svindel kan enkelte virksomheder blive udtaget til kontrol af Erhvervsstyrelsen. Her kræves det, at virksomheder/selvstændige benytter en revisor. Det har dog vist sig at kunne give en ekstraregning til nogle, der i forvejen er hårdt ramt.

8 partier bakker op
Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal bestående af Venstre, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet besluttet, at virksomheder, som får udbetalt op til 250.000 kr. i kompensation, kan få en yderligere håndsrækning.

Beløbsgrænsen på 250.000 kr. forventes at dække cirka 87 procent af de virksomheder/selvstændige, der har søgt lønkompensationsordningen og selvstændigordningen. De pågældende kan få dækket 80 procent af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen - dog maksimalt 8.000 kr.

Gennemsnitlig revisorregning på 10.000 kr.
Det forventes, at den gennemsnitlige omkostning vil være omkring 10.000 kr. Dermed vil de fleste selvstændige kunne få langt størstedelen af revisorregningen i efterkontrollen dækket.

Erhvervsstyrelsen samarbejder med organisationen FSR - danske revisorer om at finde en balanceret løsning med efterkontrollen. En løsning hvor der tages hensyn til både risiko, og hvor belastende revisorerklæringen er for virksomheden. Der er tale om en revisorerklæring med få aftalte opgaver for revisor.

I Dansk Erhverv er Ulla Brandt, fagchef for moms, regnskab og revision, tilfreds med kompensation for efterkontrol:

”Det virker som en fair løsning, at mindre virksomheder ikke får en urimelig stor efterregning, blot fordi de mere eller mindre tilfældigt bliver udtaget til efterkontrol.”

Snyd koster al kompensation
Hvis en virksomhed har modtaget støtte fra begge kompensationsordninger, og Erhvervsstyrelsen stiller krav om revisorerklæring i begge ordninger, så vil virksomhedens udgifter til revisor blive dækket i begge tilfælde, såfremt ingen af støttebeløbene hver især overstiger 250.000 kr.

Virksomheder, som tages i at snyde med kompensationen, vil ikke modtage kompensation for revisorudgiften. Ligeledes vil deres ret til kompensation helt generelt falde bort.

Hver 20. virksomhed udtages til efterkontrol
Virksomheder, der har fået udbetalt mindre end 25.000 kr. i kompensation, vil ikke blive anmodet om en revisorerklæring.

Cirka 5 procent af de selvstændige, der fik kompensation mellem marts og juni sidste år, vil blive udtaget til efterkontrol. De skal dermed have en revisor med ind over.

Mere information
Du kan få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller på Erhvervsstyrelsens hotline, telefon 72 20 00 34.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat