Gemt

Nødvendigt med fremrykning af tredje fase og hurtig afklaring på større arrangementer

29. april 2021

Dansk Erhverv peger forud for politiske forhandlinger på en række tiltag, der bør medbringes som led i næste skridt af en forsvarlig genåbning. 

”Dansk Erhverv foreslår konkret, at man fremrykker tredje fase af genåbningsplanen fra den 21.5 til den 6.5.Det vil give fitnesscentrene, organisationslivet og andet fritidsliv en tiltrængt mulighed for at genåbne tidligere end planlagt. Desuden ser vi meget gerne, at der kommer en hurtig afklaring på større arrangementer og forestillinger som f.eks. festivaler. Vi må desværre erkende, at anbefalingerne kommer sent for mange arrangører. Det er derfor helt afgørende, at der skabes klarhed, sådan at arrangørerne ved, om det bliver muligt at gennemføre større arrangementer til sommer, og under hvilke forhold. Samtidig er det vigtigt, at arrangører kan regne med så godt som fuld genåbning, når vaccineplanen er gennemført,” siger Brian Mikkelsen, og understreger, at også at ordningen med coronapas bør tages med i forhandlingerne. 

”Det er en meget stor udfordring for både foreningsidrætten og fitnessbranchen, når man udover at passe sin forretning - også skal agere kontrolinstans. Det er forbundet med store udgifter særligt for fitnessbranchen. Derfor foreslår vi, at man indfører et en ordning, hvor coronapas bliver et personligt ansvar og baseret på stikprøver,” siger Brian Mikkelsen. 

Vished for, at 30-minutters-regel fjernes efter 6. maj - samt opgør med regel om test for hjemrejse fra sikre gule lande
Dansk Erhverv påpeger desuden, at 30-minutters reglen var og er en unødvendig regel, der har kostet de i forvejen hårdt plagede restauranter og caféer dyrt. Og derfor en regel, der bør afskaffes hurtigst muligt – og senest d. 6. maj. 

”Restauranterne og barerne tager i forvejen alle forholdsregler med god afstand og coronapas. I Dansk Erhverv har vi derfor længe påpeget, at det er en unødvendig foranstaltning, der er til stor gene for de dele af erhvervslivet, der er afhængige af gæster, der eksempelvis gør stop ved en restaurant langs motorvejen. Derfor er det vigtigt, at vi får en vished for, at reglen forsvinder helt d. 6. maj,” siger Brian Mikkelsen og påpeger, at man i forbindelse med forhandlingerne også skal tage livtag med regel om test ved danskernes hjemrejse fra sikre lande med gul markering.

”Som aftalen er på nuværende tidspunkt, så er det pålagt, at alle skal kunne fremvise en negativ test, før man rejser med fly. Det er en meget markant barriere for, at danskerne ønsker at rejse, at man også på destinationen skal finde – og ikke mindst betale for test forud for hjemrejse til Danmark fra sikre gule lande. Det bliver samtidig en enorm udfordring for lufthavnene at følge med, hvis kravene om test ved indrejse fra gule lande fortsættes. Derfor anbefales det, at man hurtigst muligt fjerner det krav om test ved indrejse på dansk grund fra gule lande,” siger Brian Mikkelsen og understreger, at der tilsvarende bør gives en dispensationsordning for virksomheder ved erhvervsrejser.

”Vi vil stærkt opfordre til, at man i forbindelse med de kommende forhandlinger får lavet en dispensationsordning, så virksomheder kan ansøge om at dispensere for rejsereglerne. Dansk Erhverv har været i dialog med flere virksomheder, der har haft problemener med de gældende rejseregler, så det vil være oplagt også at tage denne del med i en kommende aftale,” siger Brian Mikkelsen 

Fremrykning af tredje fase
Det foreslås, at man fremrykket tredje fase fra den 21/5 til den 6/5. Det betyder genåbning af fitness, organisationsliv og andet fritidsliv. Derudover bør man også inkludere spa og lignende på hoteller.

Afklaring på større arrangementer
Den nedsatte ekspertgruppe kom i fredags med deres anbefalinger til afholdelse af større arrangementer og forestillinger. Anbefalingerne kommer sent for mange arrangører. Det er helt afgørende, at der skabes klarhed for arrangørerne. Dels for at få de mange møder og konferencer i gang med det samme. Dels så arrangørerne ved om det bliver muligt at gennemføre større arrangementer til sommer, og under hvilke forhold. Fsv sidstnævnte ser vi en gennemarbejdet sundhedsplan og mulighed for godkendelse af de lokale politimyndigheder som værktøjer til mest mulig genåbning. Samtidig er det vigtigt at arrangører kan regne med så godt som fuld genåbning, når vaccineplanen er gennemført.

Hæve forsamlingsloftet
Forsamlingsloftet skal hæves yderligere og de ældste elever skal tilbage i skole.

Coronapas
For både foreningsidrætten og fitnessbranchen er det en meget stor udfordring at kontrollere coronapas – og det er forbundet med store udgifter i for særligt fitnessbranchen. Det foreslås, at gyldigt coronapas bliver et personligt ansvar og baseret på stikprøver.

30-minutters regel afskaffes den 6. maj
Det er vigtigt, at det bliver understreget, at reglen udfases den 6.maj.

Test ved indrejse fra gule lande
I alle faserne skal man kunne fremvise en negativ test, før man rejser med fly. Det er en meget markant barriere for at danskerne ønsker at rejse, at man også på destinationen skal finde – og ikke mindst betale for test forud for hjemrejse til Danmark fra gule lande. Det bliver samtidig en enorm udfordring for lufthavnene at følge med, hvis kravene om test ved indrejse fra gule lande fortsættes. Derfor anbefaler det, at man hurtigst muligt fjerner det krav om test ved indrejse på dansk grund fra gule lande.   

Dispensationsordning for virksomheder ved erhvervsrejser
Der er behov for, at der oprettes en mulighed for at lave en dispensationsordning, så virksomheder kan ansøge for dispensation for rejsereglerne. Dansk Erhverv har været i dialog med flere virksomheder, der har haft problemener med de gældende rejseregler.

Medarbejdere tilbage på arbejde
Der skal laves en plan for, hvornår og hvordan medarbejdere kan vende fysisk tilbage til arbejdspladserne.

Kontakt os

Kommunikation

Jesper Ingemann

Pressekonsulent