Gemt

Ny trepartsaftale om lønkompensation giver mere fleksibel genåbning

13. april 2021

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en trepartsaftale, der tilpasser lønkompensationsordningen til den gradvise genåbning af Danmark.

Aftalen gør kompensationsordningen mere fleksibel i sidste del af kompensationsperioden, så virksomhederne får den mulighed, at medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden, uden at dette påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage. Dette gælder for medarbejdere, der har været omfattet af lønkompensationsordningen i mindst 30 kalenderdage.

Ordningen indebærer, at en virksomhed fx kan tilbagekalde halvdelen af sine medarbejdere syv dage før en genåbning, for at gøre klar til genåbningen, og fortsat få lønkompensation for de indkaldte medarbejdere i disse syv dage. De resterende medarbejdere, der fx først tilbagekaldes i forbindelse med selve genåbningen, vil herefter kunne arbejde syv dage herfra og samtidig være omfattet af lønkompensationsordningen i den syv dages periode.

Muligheden for at genoptage arbejdet på lønkompensation gælder både på den generelle lønkompensationsordning og på ordningen for tvangslukkede virksomheder. Ordningen kan alene benyttes en gang pr. lønkompenserede medarbejder.

Der tages i aftalen forbehold for EU’s statsstøtteregler, hvilket betyder, at der aktuelt er ved at blive foretaget en afdækning overfor disse regler, både i forhold til den generelle lønkompensationsordning og ordningen for de tvangslukkede.

Den generelle lønkompensationsordning gælder fortsat til og med d. 30. juni 2021, mens ordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter, indtil de pågældende virksomheder får lov til at genåbne.

Se aftalen her: Trepartsaftale om tilpasning af lønkompensationsordningen