Gemt

Skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte covid-19-test og værnemidler

08. april 2021

Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget en lovændring, som giver skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte covid-19-test og værnemidler.

Arbejdsgiverbetalte covid-19-test, antistoftest samt personlige værnemidler har frem til lovændringen som udgangspunkt været skattepligtige for medarbejderne. Lovændringen betyder, at medarbejderne ikke længere bliver beskattet, når de får udleveret personlige værnemidler af arbejdsgiveren, eller når arbejdsgiver stiller covid-19-tests til rådighed.

Hvem gælder skattefritagelsen for?
Skattefritagelsen gælder både for medarbejderen selv og medarbejderens husstand.

Udover medarbejdere omfatter reglen også personer, som udfører personligt arbejde i øvrigt samt medlemmer af bestyrelser, udvalg, råd, nævn m.m. For disse personer gælder det også, at skattefritagelsen tillige omfatter deres husstande.

Ved en husstand forstås de personer, som har samme folkeregisteradresse som medarbejderen/personen.

Hvad er omfattet?
Skattefritagelsen omfatter arbejdsgiverbetalte covid-19-test, test for covid-19-antistoffer og personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af covid-19.

Det er uden betydning for skattefritagelsen, hvilken testform der benyttes til at teste for covid-19-antistoffer eller covid-19. Skattefritagelsen gælder derved både for PCR-tests og kviktests.

Personlige værnemidler omfatter alt udstyr, herunder beklædning, der har til formål at skulle beskytte medarbejderen selv eller andre mod smitte med covid-19 og ethvert tilbehør, der har samme formål. Det omfatter bl.a. masker, mundbind, visir og handsker.

Skattefritagelsen gælder fra og med indkomståret 2020 og omfatter ikke vaccinationer.