Gemt

Uberettiget opsigelse efter tilbud om færre timer

22. april 2021

En sygemeldt lægesekretær fik to dage til at tage stilling til, om hun ville gå ned i tid fra 30 til 15 timer. Inden hun nåde at tage stilling til tilbuddet, blev hun dog opsagt, da virksomheden formodede, at hun ikke ønskede at gå ned i tid. Østre Landsret fandt, at opsigelsen var i strid med deltidsloven.

Sagen kort
Sagen drejede sig om en lægesekretær, der gik hjem fra arbejde den 7. februar 2018 som følge af alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Dagen efter meddelte hun sin arbejdsgiver, at hun var syg. Den 21. februar 2018 fremsendte lægesekretæren en friattest, hvoraf det fremgik, at hun var sygemeldt indtil 9. marts 2018, hvor hendes tilstand skulle vurderes på ny.

Den 26. februar 2018 sendte hendes arbejdsgiver en e-mail, hvori lægesekretæren fik to dage til at tage stilling til et varsel om nedgang i arbejdstiden fra 30 timer til 15 timer ugentligt. Lægesekretæren udbad sig i den forbindelse tid til nærmere at overveje, hvilke konsekvenser nedgangen i arbejdstiden ville have for hende.

På trods af at lægesekretæren havde udtrykt ønske om betænkningstid, blev hun opsagt to dage efter modtagelsen af varslet.

Hvad siger deltidsloven?
Det fremgår af deltidsloven, at en medarbejder har ret til en godtgørelse, hvis medarbejderen bliver opsagt som følge af, at han/hun har afslået at gå ned i tid. Det er arbejdsgiveren, der skal kunne bevise, at medarbejderen har afslået dette.

Østre Landsrets afgørelse
Landsretten fandt, at medarbejderen havde påvist, at opsigelsen var sket som følge af virksomhedens formodning om, at hun ikke ønskede at gå ned i arbejdstid. Landsretten afviste således virksomhedens forklaring om, at tilbuddet om en nedsættelse af arbejdstiden alene skulle ses som et ønske om at starte en dialog, idet medarbejderen havde modtaget et dateret og underskrevet tillæg til ansættelseskontrakten med den nye arbejdstid.

På denne baggrund nåede landsretten frem til, at opsigelsen af medarbejderen var i strid med deltidsloven. Landsretten lagde i vurderingen blandt andet vægt på, at medarbejderen ikke havde haft en reel mulighed for at tage stilling til, om hun ønskede at gå ned i arbejdstid, før hun blev opsagt. Medarbejderen havde derfor krav på godtgørelse svarende til tre måneders løn.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen viser, at man som virksomhed bør give sine medarbejdere en – afhængig af situationen – rimelig frist til at tage stilling til en varsling om en væsentlig vilkårsændring. Endvidere bør man som virksomhed undlade at agere ud fra en formodning om, hvad en medarbejders stillingtagen til varslingen ville være.

Endelig viser afgørelsen, at virksomhederne skal huske at tage højde for deltidslovens regler i forbindelse med gennemførelse af arbejdstidsændringer.

Dansk Erhverv anbefaler medlemmerne at kontakte os, hvis du ønsker at varsle dine medarbejdere op eller ned i tid.

Kontakt os