Gemt

Virksomhederne får ekstra tid til årsrapporterne

15. april 2021

Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter med en måned til den 30. juni 2021.

Mange danske virksomheder har i disse måneder travlt med at få de sidste tal og punktummer sat i årsrapporterne for kalenderåret 2020, da de efter gældende regler skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den 31. maj 2021. Samtidig venter slutafregningen for corona-kompensationsordningerne også lige om hjørnet.

Erhvervsminister Simon Kollerup vil fremsætte et lovforslag, der skal gøre det muligt at skubbe fristen for indlevering af årsrapporterne med en måned til den 30. juni 2021. Det vil balancere hensynet til virksomheder og revisorer med hensynet til at sikre, at regnskaberne ikke forsinkes unødigt, lyder det fra erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Dansk Erhverv er en af de organisationer, der har skubbet på for at få afleveringsfristen for årsrapporter forlænget.

”Derfor er vi også meget tilfredse med, at erhvervsministeren har efterkommet ønsket. Ovenikøbet med den forlængelse på en måned, som vi havde bedt om. Nu håber vi også, at skatteministeren vil forlænge oplysningsfristerne for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber, sådan som det var tilfældet sidste år,” siger Ulla Brandt, der er Dansk Erhvervs fagchef for moms, regnskab og revision.

Det er forventningen, at lovforslaget om årsrapporterne vil blive hastebehandlet og træde i kraft i maj 2021. Ved at udskyde fristen aflastes cirka 200.000 danske virksomheder.

Regeringen har tidligere meldt ud, at fristen for slutafregningen af kompensationspakkerne også bliver skubbet fra 31. maj til 30. juni 2021.

Mere information
Få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på telefon 72 20 00 34:
Hverdage kl. 8.30-16.00
Fredag kl. 9.00-15.00

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat