Gemt

Dansk Erhverv har afholdt life-science-møde med danske ambassadører

24. august 2021

Dansk Erhverv afholdt tirsdag den 17. august 2021 et arrangement om den danske life science-branche for en lang række af Danmarks ambassadører. Mødet var en del af Udenrigsministeriets årlige ambassadørmøde, og Dansk Erhverv havde inviteret en række life science-virksomheder med henblik på at udveksle erfaringer og tanker om udbredelsen af danske life science produkter i udlandet.

 

Mødet blev indledt af Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen, hvorefter markedsdirektør Mette Feifer gav et indblik i den danske life science-branche. Mette Feifer kunne blandt andet fortælle, at den danske life science-branche fortsætter den flotte vækst.

Udvikling i dansk life science-eksport

I 2020 voksede life science-branchens andel af den samlede danske vareeksport til hele 22 pct., hvilket svarer til en eksportindtægt på 151 mia. kr. Forventningen er, at indtægten vil stige til 345 mia. kr., når vi når 2030. Men det kræver, at branchen har gode vilkår, og at vi i fællesskab arbejder for at udbrede danske life science-produkter til flere dele af verden. Her spiller det danske diplomati en stor rolle.

Ambassadørmødet indeholdt herefter et oplæg af Corporate Vice President hos Novo Nordisk, Katrine DiBona, hvorefter der blev afholdt en samtalesession mellem en række repræsentanter for life science-virksomhederne og ambassadører, hvor de resterende deltagere ligeledes fik mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Her blev udvekslet både erfaringer og idéer til, hvordan danske ambassadører, life science-virksomheder og erhvervslivet som hele kan arbejde for at løfte udbredelsen af alle de innovative løsninger, der kan løfte sundheden globalt.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil