Gemt

Få hjælp til at overholde kravene om oplysning om kemi i produkter

18. august 2021

For mange virksomheder har forpligtelserne i REACH – EU’s kemikalielovgivning - været vanskelige at håndtere, siden de i 2006 trådte i kraft, bl.a. informationen til forbrugerne om produkters indhold af potentielt skadelige kemikalier.

Få indblik i regler og vejledninger til, hvordan man overholder oplysningspligten om SVHC-stofferne.

 

Det kan være vanskeligt at give forbrugerne retvisende information om SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). EU-kommissionen evaluerer kemikaliers skadelige virkninger og er der en mistanke, sættes stofferne på en kandidatliste over potentielt sundheds- og miljøskadelige stoffer. Når en butik skal informere om et produkts lovlige indhold af SVHC-stoffer, skal informationen typisk hentes hos leverandøren, importøren eller producenten, som så skal oplyse om indholdet af lovligt SVHC-stof. Kandidatlisten opdateres løbende med nye stoffer og tæller i dag 209 stoffer.

Forbrugerrådet TÆNK udarbejdede i august 2021 en undersøgelse, som viste, at 25 pct. af de kontrollerede produkter indeholder SVHC-stoffer. TÆNK kontrollerede primært produkter med blødgjort plast, da SVHC-stofferne ofte bliver brugt til at give plasten sin bløde egenskab.

Et af de stoffer Forbrugerrådet TÆNK fandt, er de såkaldte ftalater. Sidste år trådte et EU-forbud mod fire sundhedsskadelige ftalater i forbrugerprodukter (DEHP, DBP, DIBP og BBP), i kraft. Dog har virksomheder, herunder butikker, der stadig har produkter omfattet af forbuddet, tilladelse til at sælge ud af det, de har på lager. Læs med her for at få et indblik i de nye regler, og læs Miljøstyrelsens guide til, hvordan man overholder oplysningspligten om SVHC-stofferne. Den er udviklet i samarbejde med Dansk Erhverv.

Kun oplysningsplikt for "faste produkter"

De fire ftalater (DEHP, DBP, DIBP og BBP) indgår i EU REACH's kandidatliste over særligt problematiske stoffer, som blev forbudte sidste år. Selvom der er andre stoffer, blandt de 209 på listen, er det ofte ftalaterne, der volder problemer i forbrugerprodukter. REACH’s artikel 33 kræver, at en butik, både fysisk og online, skal oplyse en forbruger om et eventuelt indhold af SVHC i de produkter, som de indkøber. Forbrugeren skal have svar inden for 45 dage, når indholdet i produktets enkelte dele er over et indhold på 0,1 vægtprocent. Her skal man være opmærksom på, at det kun er “faste produkter” kaldet “artikler”, man har oplysningspligt for. Det gælder eksempelvis elektronik, tøj, bolde og emballager, men ikke kemiske produkter eller fødevarer.

Der er et voksende fokus på, hvorvidt butikker overholder deres SVHC-informationsforpligtelse over for forbrugerne. Det er vigtigt, at butikker kan give et svar, når forbrugere spørger ind til produkters indhold af SVHC-stoffer. 

Dansk Erhverv bidrager med egen vejledning til, hvordan kravene skal overholdes
Det kan være vanskeligt for virksomheder at få fat i og give forbrugerne korrekt information om produkters indhold af SVHC-stoffer. For en leverandør eller butik, er det svært og komplekst at skulle undersøge produkters indhold af kemikalier, der indtil videre er lovlige, men som optræder på EU's kandidatliste, der løbende opdateres med nye stoffer. På baggrund af disse erfaringer udviklede Dansk Erhverv i samarbejde med Miljøstyrelsen og andre aktører, en vejledning, som skal hjælpe leverandører og butikker med at stille de rigtige krav til producenter for at få korrekt SVHC-information. Denne vejledning er vedhæftet i en engelsk og dansk version, og indeholder bl.a. bilag for input til leverandøraftaler, men også forklaring på hvad reglerne går ud på.

Dansk Erhverv afholdt i samarbejde med Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet TÆNK et webinar i juni 2021, der gennemgik de muligheder en leverandør og butik får, når man tilslutter sig EU’s Life Ask REACH projekt. Her kan forbrugere scanne produkter i butikker for SVHC-stoffer ved brug af en app. Appen drives af myndigheder og forbrugerorganisationer fra 15 medlemsstater. I Danmark hedder appen ”Tjek Kemien”. Når en forbruger scanner et produkt, får leverandøren eller producenten automatisk besked om, at der er sket en forespørgsel og forbrugeren får den efterspurgte information. Bruger forbrugerne appen, kan det aflaste butiksmedarbejderne, fordi opgaven går direkte til leverandøren.

Se præsentationen for Dansk Erhvervs webinar med Miljøstyrelsen her: PowerPoint Presentation (kemi-og-life-science.dk) og PowerPoint Presentation (kemi-og-life-science.dk).

 

Forstå REACH og informationskravet for SVHC-stoffer til forbrugere

Produkter som er omfattet REACH-kravet, er udelukkende faste produkter som f.eks. plastholdige artikler, såsom imiteret læder, vinylgulve, ledninger, elektronik badeforhæng og voksduge og emballager (hos REACH betegnet som artikler). Kemiske produkter og blandinger, som f.eks. kemikalier, maling, fugemasse og lakker samt fødevarer, omtales ikke som ”artikler” og er derfor ikke omfattet af kravet om oplysningspligt for SVHC-stoffer.

Om "Vejledning til virksomheder om ftalater":

  • Vejledningen giver blandt andet råd til hvad man kan gøre i forhold til sine leverandører. For eksempel hvordan den nødvendige dialog med leverandøren kan gribes an.

  • Vejledningen henvender sig til virksomheder som markedsfører produkter enten til erhverv eller private forbrugere i Danmark.

  • Vejledningen giver dig fuld indsigt i reglerne omkring REACH-kravet, og hvordan du tilrettelægger mere præcise leverandørkrav så du får de rigtige oplysninger om et eventuelt indhold af stofferne.

  • Målgruppen for vejledningen er indkøbere, detailhandlere og distributører i danske og udenlandske virksomheder, som importerer eller eksporterer varer til og fra Danmark.

  • Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og repræsentanter fra brancheorganisationerne DI, Dansk Erhverv, DI ITEK, BFE, Batteriforeningen, ITB og FEHA. Vejledningen findes både på dansk og på engelsk.

  • Har du et forbrugerprodukt/artikel, som bruger plast, er der større risiko for indhold af SVHC-stoffer og krav om oplysningspligt.

I januar 2021 trådte EU’s SCIP-forpligtelse i kraft, som pålægger importerer af produkter/artikler at registrere et indhold af SVHC-stoffer i SCIP-databasen før der sker en markedsføring i EU. Du kan læse mere om SCIP forpligtelsen her og hvordan du registrerer: Hvordan skal man registrere? (mst.dk) 

 

I vejledningen kan virksomheder finde hjælp til at komme i gang med den proces, der skal sikre, at de problematiske ftalater kan undgås.

Vejledningen er fra 2014 og er ikke opdateret fuldt ud omkring REACH reguleringen af SVHC stoffer, fx er trådte forbud for DEHP, DBP, DIBP og BBP i kraft i 2020.

Læs mere om Kandidatlisten, der er en liste over særligt problematiske stoffer (mst.dk).

SVHC og FTALAT-vejledninger:

Vejledning til virksomheder om ftalater (dansk) (mst.dk)

Business guidance on phthalates (engelsk) (mst.dk)

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil