Gemt

Jobtoget buldrer derudad

25. august 2021

Kommentar af Tore Stramer, cheføkonom, Dansk Erhverv:

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 25.000 personer i juni. Dermed er beskæftigelsen nu steget med hele 86.150 personer over de seneste fem måneder.

Det er ærligt talt helt vildt. Vi har aldrig tidligere set en så stærk jobvækst på så kort tid i fredstid.

Der absolut ingen tvivl om, at dansk økonomi er kommet flyvende ud af vinterens nedlukning. Dansk økonomi har ramt en meget høj flyvehøjde, og beskæftigelsen er nu hele 46.000 personer højere, end før coronakrisen ramte i starten af 2020.

Det er særligt positivt, at de hårdest ramte brancher nu også er hoppet på jobtoget. Inden for hotel- og restaurationsbranchen steg beskæftigelsen med 8.000 personer i juni, mens der var en fremgang på 3.000 personer inden for kultur- og fritid. Det en meget tiltrængt fremgang, der har taget en ordentlig luns af jobtabet i brancherne. Der nu 11.400 færre beskæftigede i hotel- og restaurationsbranchen sammenlignet med februar 2020.

Flere jobrekorder i vente – men jobtoget vil miste fart
Ser vi ind i særligt juli og august, er der udsigt til en fortsat solid jobvækst. Antallet af nye jobopslag har ligget på et meget højt niveau hen over sommeren, og en fortsat stor andel af virksomhederne angiver mangel på kvalificeret arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Der er min optik ikke nogen tvivl om, at den nuværende beskæftigelsesrekord vil blive slået eftertrykkeligt hen over sensommeren.

Jobvæksten vil dog klinge lidt af i styrke hen over sommeren. Den effektive udrulning af vaccinerne og den relativt lave smitte vil betyde, at en del af den omfattende testaktivitet vil blive reduceret. Dertil vil manglen på arbejdskraft begynder at hive fart ud af jobvæksten.

Finanspolitikken bør strammes nu så opsvinget ikke kører af sporet
I takt med at coronakrisen ebber endeligt ud er der behov for, at der sker en løbende tilpasning, hvor en del af den offentlige arbejdskraft søger ud i det private. Selv om en del af tilpasningen forhåbentlig vil ske automatisk i takt med, at f.eks. den offentlige testkapacitet neddrosles yderligere, så er det vigtigt med et politisk fokus på størrelsen af den offentlige beskæftigelse.

Der er dertil behov for en stramning af finanspolitikken, der adresserer den tiltagende overophedningsrisiko i byggeriet. Det kunne helt konkret ske ved, at politikkerne tilbageførte en del af de vækstinitiativer, der har været målrettes byggesektoren under coronakrisen.

Endelig bør der være en stærk politisk ambition om at udvide arbejdsudbuddet mere generelt. Det kan blandt andet opnås ved at styrke virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft. Nedsættelsen af beløbsgrænsen i beløbsordningen vil være det mest effektive og enkle instrument, der kan afhjælpe manglen på arbejdskraft her på den korte bane.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil