Gemt

Overgangsperiode for brug af nye EU-importcertifikater forlænges

30. august 2021

EU-Kommissionen har vedtaget en forlængelse af overgangsperioden for anvendelse af de nye importcertifikater, som betyder, at de hidtidige certifikater kan anvendes frem til den 15. marts 2022.


Den tidligere overgangsperiode for anvendelse af de nye dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater, der kræves ved import til EU, er blevet forlænget til den 15. marts 2022, hvis certifikaterne er udstedt inden den 15. januar 2022.

De tidligere overgangsperioder var sat til at udløbe den 20. oktober 2021 og fremgår af gennemførselsforordningerne (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404, hvori modellerne for de nye, officielle certifikater, som skal ledsage sendinger af dyr og varer ved import til EU, er fastlagt.

Den overgangsperiode, der i øjeblikket er fastsat i de fire forordninger, giver ikke tilstrækkelig tid til at indføre de nødvendige foranstaltninger i tredjelande med henblik på udstedelse af nye certifikater i overensstemmelse med den EU-lovgivning, der har fundet anvendelse siden den 21. april 2021. Derfor forlænges overgangsperioden til den 15. marts 2022, hvis certifikaterne er udstedt inden den 15. januar 2022.

Forordningen der forlænger overgangsperioden, kan ses her:KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1329 af 10. august 2021

Kontakt os