Gemt

Positivt at samarbejdet på forsvarsområdet styrkes markant

13. august 2021

Dansk Erhverv ser flere positive takter i regeringens netop offentliggjorte strategi for dansk forsvarsindustri. Strategiens syv indsatsområder omfavner godt flere af de anbefalinger Dansk Erhverv offentligt har fremlagt sammen med halvdelen af forsvarsforligskredsen. Der er stærkt fokus på at øge samarbejdet og styrke rammevilkårene og udnytte det brede erhvervslivs løsninger og produkter på forsvarsområdet.


Med i strategien er bl.a. en målrettet indsats for at styrke samarbejdet mellem Forsvarsministeriet, erhvervslivet og forskningen samt at udnytte flere civile teknologier og styrkepositioner på forsvarsområdet. Regeringen vil også prioritere et stærkere forsknings- og innovationssamarbejde på området, og tager væsentlige skridt for at opretholde et tidssvarende teknologifokus bl.a. via oprettelse af en ny teknologi-scouting enhed i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

”Det er samlet set en god og vigtig forsvarsindustriel strategi, regeringen i dag har offentliggjort. Det offentlig-private samarbejde er placeret helt centralt i strategien, og vi får igangsat en række konkrete og ambitiøse initiativer til at bringe det brede erhvervsliv tættere på myndighederne på forsvarsområdet. At få knyttet tættere forbindelser på forsvarsområdet mellem forskning, udvikling og anvendelse er vigtigt, og det vil i sidste ende også skabe en stærkere forsvarsindustri,” siger Brian Mikkelsen, adm. dir. i Dansk Erhverv.


Vigtige teknologiske prioritetsområder

Den nye forsvarsindustrielle strategi udlægger en række spor, som vil blive udmøntet nærmere i løbet af de kommende år. Det ser Dansk Erhverv meget frem til at bidrage til.

”Strategien gør det klart, at cybersikkerhed og forsyningssikkerhed har fået en mere fremtrædende rolle på forsvarsområdet. Det er vi enige i. Derfor er det også vigtigt, at der er udpeget en række teknologiske prioritetsområder, som i væsentlig grad overlapper med danske erhvervsmæssige styrkepositioner såsom cyberteknologi, energilagring, maritim teknologi og droner. Den bebudede modernisering af forsvarets anskaffelsesprocesser har været efterspurgt af erhvervslivet med fokus på øget fleksibilitet, gennemsigtighed og inddragelse på et tidligere stadie, så erhvervslivet kan bidrage med fokuseret teknologiudvikling ved kapacitetsanskaffelser,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv er også meget tilfredse med det grønne fokus i strategien. Det er første gang klimaet og grøn omstilling nævnes i en dansk forsvarsindustriel strategi.

”Der er behov for, at forsvaret og erhvervslivet i fællesskab får fremmet den grønne dagsorden på forsvarsområdet. Derfor er den styrkede klimaindsats kærkommen. Virksomheder, der almindeligvis ikke leverer produkter til forsvarssektoren, vil kunne blive inddraget i forsvarsområdet og få sine grønne teknologier synliggjort for eksempel omkring power-to-x. På længere sigt er der stort potentiale for at få skabt øget eksport via udbredelse af klimateknologi og -løsninger til forsvarsområdet i udlandet. Med det nedsatte klimapartnerskab på forsvarsområdet kan Danmark arbejde mod også på forsvarsområdet at blive anset som et nytænkende foregangsland for klimaet,” siger Brian Mikkelsen.

Kontakt os

Kommunikation

René Gyldensten

Mediechef