Gemt

Virksomhed politianmeldt for åbenmundethed om tidligere medarbejder

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE 29. AUGUST 2021

En virksomheds videregivelse af oplysninger om en tidligere medarbejders strafbare forhold til to af virksomhedens kunder var uberettiget, og Datatilsynet har politianmeldt virksomheden.

 

Det siger reglerne
Datatilsynet har i sin vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold uddybende beskrevet, hvornår der internt og eksternt kan videregives oplysninger om en medarbejder i forbindelse med fratræden.

Ifølge Datatilsynet kan det være nødvendigt, at arbejdsgiveren informerer de ansatte om, at en medarbejder er fratrådt, f.eks. for at hindre rygtedannelse og ”uro” på arbejdspladsen. Arbejdsgiverens mulighed for at informere de ansatte om ændringer i virksomhedens organisation vurderes typisk at veje tungere end hensynet til en medarbejder, der er fratrådt. Derimod vil det som udgangspunkt ikke være i overensstemmelse med reglerne at oplyse om baggrunden for fratrædelsen.

Der kan undtagelsesvis være situationer, hvor det vil være berettiget for arbejdsgiveren at oplyse tredjemand om en medarbejders afskedigelse og videregive visse oplysninger i forbindelse hermed. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en medarbejder er pålagt en konkurrenceklausul, og hvor der er konkret mistanke om, at klausulen er eller vil blive brudt i forbindelse med medarbejderens ansættelse hos en ny virksomhed.

Sagen kort
I den konkrete sag havde virksomheden via e-mail til to af dens kunder videregivet oplysninger om en tidligere medarbejders strafbare forhold.

Datatilsynet vurderede, at en del af de oplysninger, der blev videregivet, var ”oplysninger om strafbare forhold”, idet der var tale om oplysninger om et politianmeldt strafbart forhold, som for modtageren måtte anses for værende underbygget.

Datatilsynet vurderede, at virksomheden havde en legitim interesse i at videregive oplysninger om afskedigelsen af den tidligere medarbejder til sine kunder og i at oplyse kunderne om, at medarbejderen som følge heraf ikke kunne indgå aftaler på vegne af virksomheden.

Derimod mente Datatilsynet ikke, at virksomheden havde en legitim interesse i at videregive detaljerede beskrivelser af anklagerne mod den tidligere medarbejder, herunder oplysninger om, at den tidligere medarbejder skulle have erkendt forholdet ved en afhøring hos politiet, og hvor stort et beløb den tidligere medarbejder havde svindlet for.

Datatilsynet lagde vægt på, at der var tale om videregivelse af oplysninger om strafbare forhold vedrørende en tidligere ansat, og at oplysningerne var videregivet til samarbejdspartnere indenfor et relativt afgrænset geografisk område, hvor den tidligere ansatte fortsat var bosiddende og skulle fortsætte sit arbejdsliv.

Datatilsynet indstillede derfor virksomheden til en bøde på 400.000 kr.

Dansk Erhverv bemærker
Sagen viser, at virksomheder skal være påpasselige ved behandling og videregivelse af særligt følsomme og fortrolige personoplysninger om medarbejdere. Det gælder også, når medarbejdere opsiges eller bortvises.

Kontakt Dansk Erhverv, hvis du har spørgsmål angående behandling af personoplysninger om dine medarbejdere.

Kontakt os